בטוח מנהלים מול קרן פנסיה

מה ההבדלים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים? מהם היתרונות של כל מוצר? מה עדיף לי לבחור?
קרן פנסיה וביטוח מנהלים הינם מוצרים למטרה דומה, אך נבדלים האחד מהשני במאפיינים רבים. הכרת ההבדלים עוזרת לבחירת המוצר המתאים. במדריך זה נציג את היתרונות והחסרונות של כל צד ונעמוד על ההבדלים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים על מנת להעניק כלי ניתוח להשוואה זו.

כיום, כאשר מרבית האנשים חוסכים כסף לעת הפרישה בתוכניות ביטוח פנסיוני, עולה הצורך למצוא את המוצר ש”ייתן יותר”.

שני המוצרים העיקריים שנותנים מענה הן לרצון לחסוך והן להגנה ביטוחית הם ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה, אולם מה היתרונות של כל מוצר ומה החסרונות, או במילים אחרות, מה עדיף – ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?  על מנת להשוות את הגורמים הנפוצים בשוק, נשווה קרן פנסיה חדשה לפוליסת ביטוח מנהלים שהופקה בין השנים 2004-2013.

מה ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?

ישנם כמה הבדלים בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה וכדי להבין את החשובים שבהם צריך להבין את מהותם: מהות ביטוח המנהלים הוא ביטוח אישי – הלקוח חותם על חוזה אישי מול חברת הביטוח ובו החברה לוקחת על עצמה את הסיכון שיקרה מאורע שבו החברה תצטרך לשלם למבוטח סכום קבוע מראש. תמורת לקיחת סיכון זה, החברה דורשת תשלום.

חברת הביטוח עושה זאת משום שעל פי החישובים האקטואריים שלה (סטטיסטיקה לכימות בעיות כלכליות), בהצטרפות הרבה לקוחות – היא תרוויח.

ההגדרה של קרן פנסיה, לעומת זאת, היא ביטוח הדדי על פי תקנון – העמיתים מבטחים את עצמם ועל כל מאורע שקרה, התשלום מתחלק בין כלל העמיתים. כתוצאה מכך, עלות הביטוח נמוכה יותר כיוון שאין גוף אחד שלוקח על עצמו את הסיכון, אך מצד שני כאשר הקרן משלמת לעמית היא עושה זאת מכספי כלל העמיתים.

ההבדלים בין שני המוצרים באים לידי ביטוי במספר פרמטרים, הבולטים בהם הם: דמי ניהול, סיכון התארכות תוחלת החיים, תשואה וסיכון ההשקעות וכיסוי ביטוחי.

דמי ניהול

דמי ניהול הינם התשלום המשולם לגוף המנהל בעבור ניהול הכסף. חשוב להדגיש כי על פי חוקי חייבת להיות הפרדה בין דמי הניהול לבין עלות הביטוחים.

ישנם שני סוגים של דמי ניהול: דמי ניהול מהפרמיה ודמי ניהול מהצבירה.

דמי הניהול מהפרמיה הינו תשלום המנוכה מהתשלום החודשי. אם לקוח משלם 1000 ₪ בחודש לקרן הפנסיה שלו, ודמי הניהול מהפרמיה הם 6%, 60 ₪ הינם תשלום לגוף המנהל.

דמי הניהול מהצבירה נגבים פעם בשנה והם דמי הניהול המשמעותיים יותר. לקרן פנסיה מותר לגבות דמי ניהול מצבירה מקסימאליים של 0.5% ולכן לקוח עם 500,000 ₪ צבורים ישלם כל שנה 2500 ₪.

 קרן פנסיהביטוח מנהלים עד 2012ביטוח מנהלים אחרי 2012
דמי ניהול מקסימאלייםדמי ניהול מקסימאלייםדמי ניהול מקסימאליים
דמי ניהול מפרמיה6%13%4%
דמי ניהול מצבירה0.5%2%1.05%

ניתן לראות כי דמי הניהול בקרן הפנסיה נמוכים בצורה משמעותית, פער שיכול להגיע לעודף חיסכון של 30% – למצטרף בגיל 30 עם שכר של כ15,000 ₪ בהעדפת קרן פנסיה על ביטוח מנהלים.

התארכות תוחלת החיים

מטרת החסכון בשני האפיקים היא להבטיח כסף שישמש את החוסך לאחר הפרישה. הסכום שיקבל החוסך נקבע על פי סכום הכסף המצוי בקופה (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) חלקי מקדם ההמרה. מקדם זה הוא תוחלת החיים לאחר הפרישה (בחודשים). לדוגמה, אם בקופה יש מיליון שקל והמקדם הוא 200, החוסך יקבל כל חודש
(מיליון חלקי 200) = 5,000 ₪ לכל שארית חייו. לכן, ככל שהמקדם נמוך יותר, הקצבה החודשית תהיה גבוהה יותר.

כאמור, מקדם ההמרה לקצבה משקף את תוחלת החיים וככל שתוחלת החיים עולה, גדל המקדם.

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תוחלת החיים עלתה בעשרים השנים האחרונות ב 5 שנים, מ 78.4 ל  83.5 לאישה, ומ 74.9 ל 79.7 לגבר.

ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים הוא בכך שביטוח מנהלים הוא חוזה מחייב של חברת הביטוח מול המבוטח והוא אינו ניתן לשינוי. ביום הקבלה של המבוטח מבטיחה לו חברת הביטוח את המקדם בעת הפרישה ולוקחת על עצמה את הסיכון בהתארכות תוחלת החיים. בשל זאת, המקדם בחברת הביטוח גבוה מהמקדם של קרן הפנסיה.

קרן פנסיה היא מנגנון של ביטוח הדדי ופועלת על פי תקנון אשר יכול להשתנות. כתוצאה מעלייה בתוחלת החיים, יגדל מקדם ההמרה בקרן הפנסיה ויוריד את סכום הקצבה החודשית של כלל העמיתים.

זהו היתרון העיקרי של ביטוח המנהלים, משום שאם תוחלת החיים תמשיך לעלות בקצב שבו היא עולה בשנים האחרונות, המקדם בקרן הפנסיה בעת הפרישה יהיה גדול בהרבה והקצבה החודשית תקטן.

השאלה מה ישפיע יותר – העלייה בתוחלת החיים או גובה דמי הניהול היא השאלה המרכזית בנושא בחירת כלי החיסכון ואין עליה תשובה חד משמעת.

תשואה וסיכון השקעות

כספי המבוטחים והעמיתים מנוהלים ומושקעים בשוק ההון במוצרים שונים , כאשר בביטוח מנהלים ניתן לבחור את רמת הסיכון (האם הכסף יושקע בעיקרו במניות, אג”ח, מסלול שקלי או שילוב). ברוב קרנות הפנסיה לא ניתן לבחור את מסלול ההשקעות ובכל מקרה לא ניתן להשקיע יותר מ70% מהכסף באפיקים נבחרים. הסיבה לכך היא ש30% מכספי קרנות הפנסיה החדשות מושקעים באג”ח שהמדינה מנפיקה עבור הקרנות. אגרות החוב הללו נושאות התחייבות לריבית מובטחת ובכך מורידות את הסיכון של השקעות קרנות הפנסיה.

היתרון של השקעות קרן הפנסיה טמון בסיכון הנמוך ביחס לביטוחי המנהלים וניתן היה לראות זאת בתשואות המשבר בשנת 2008, כאשר התשואות של ביטוחי המנהלים היו נמוכות בהרבה מתשואות קרנות הפנסיה.

יחד עם זאת, כאן טמון גם יתרון משמעותי לפוליסות הביטוח – לאורך זמן, השקעה במניות מניבה תשואה גבוהה הרבה יותר ולכן בהסתכלות לטווח ארוך, לדוגמה אצל מבוטח בן 30, כדאי להשקיע את הכסף במניות ובכך להשיג תשואה עודפת, ועם הגיל לצמצם את אחוז החשיפה למניות.

בהסתכלות לטווח של עשר שנים, על פי נתוני משרד האוצר, פוליסות הביטוח הניבו בממוצע, תשואה עדיפה של יותר מ1% בשנה. תשואה זו, עם אפקט הריבית דריבית ולאורך הזמן מניב יתרון משמעותי לביטוח מנהלים על פני קרן פנסיה.

כיסוי ביטוחי

קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים נותנים הגנה ביטוחית למקרי מוות ואובדן כושר עבודה.

השוני בכיסוי הביטוחי נובע אף הוא מההבדלים בין החוזה האישי בביטוח מנהלים לבין ביטוח הדדי – קרן פנסיה.

עלות הביטוחים בביטוחי מנהלים גבוהה בהרבה מעלותם בקרן הפנסיה, אך הם ידועים וקבועים מראש. בקרן הפנסיה, עלות הביטוחים היא העלות הממשית ונובעת מהאירועים הביטוחיים שהתרחשו לכלל העמיתים בקרן. לשם המחשה, אם, בשנה חריגה,  עמיתים רבים בקרן הפנסיה יאבדו את יכולתם לעבוד וקרן הפנסיה תשלם להם פנסיית נכות, אזי כלל העמיתים ישלמו מחיר גבוה יותר על ביטוח זה ובכך יקטן חסכונם.

לביטוח המנהלים יתרון בהגדרה של אובדן כושר עבודה – ניתן להרחיב ביטוח זה שחברת הביטוח תשלם למבוטח כסף אם הוא לא יכול לעבוד בעבודתו, אפילו שיכול לעבוד בעבודה אחרת (אובדן כושר עבודה מקצועי).

קרן הפנסיה תשלם במקרה מוות לאלמנה, 60% מהקצבה הצפויה למבוטח, לכל שארית חייה. ביטוח המנהלים ישלם לאלמנה סכום חד פעמי באם המבוטח לא הגיע לגיל פרישה, ואם עבר את גיל הפרישה – תשלם חברת הביטוח עד לתקופה של 20 שנה מפרישת המבוטח.

נקודה זו חשובה במיוחד לאור זאת שתוחלת החיים של נשים גבוהה יותר בצירוף העובדה שלרוב בזוגות, הגבר מבוגר יותר. לכן, בצורה סטטיסטית, הגבר ילך לעולמו כ – 7 שנים לפני האישה, וקרן הפנסיה אשר תשלם לאלמנה לכל ימי חייה תהיה עדיפה.

נקודה נוספת היא שאדם עם בעיה רפואית ידועה לא יוכל לקבל כיסוי ביטוחי בביטוח המנהלים בעלות הרגילה (אם בכלל) בעוד קרן הפנסיה תקבל אותו ללא החרגה, אך לא תכסה אירועים בשל בעיה זו בחמש השנים הראשונות.

בהגדרה גורפת, לקרן הפנסיה יש יתרון בעלות הביטוחית ובקבלת אנשים עם בעיות בריאות, בעוד בביטוח המנהלים העלות הביטוחית גבוהה הרבה יותר ואצל אדם מעשן התעריף שישלם לביטוח המנהלים יהיה גבוה עד פי 5 מאשר בקרן הפנסיה. יתרון נוסף נובע ממשך קבלת קצבת השארים, הקצבה שתקבל האלמנה במות העמית, שתמשך לכל ימי חייה.

לביטוח המנהלים לעומת זאת, יש יתרון בהגדרות המקצועיות של ביטוח אובדן כושר עבודה.

אז מה כדאי יותר?

היתרון המרכזי של קרן הפנסיה הוא העלות הנמוכה המתבטאת הן בדמי הניהול הנמוכים והן בעלות הביטוחים. היתרון המרכזי של ביטוח המנהלים הוא היותו חוזה מחייב המבטיח מקדם קצבה.

לא ניתן לדעת מה ישפיע יותר לאורך זמן והיכן תתקבל קצבה גבוהה יותר משום שלא ניתן לדעת מה תהיה תוחלת החיים, אך כדאי ורצוי להתייחס ליתרון של כל מוצר בהתאם למצב הפרטי של הלקוח.

אין במאמר זה כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לחסכון פנסיוני והוא מובא כאן להמחשה בלבד. נקיטה בפעולות אלו אינה מהווה תחליף לקבלת חוות דעת וליווי מקצועי מאיש מקצוע.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן