ביטוח אובדן כושר עבודה

מדוע חשוב לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה? אילו סוגי ביטוחים קיימים ומה ההבדל ביניהם? האם הפיצוי הכספי חייב במס?
ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להבטיח הגנה כלכלית למבוטח, במקרה שתאונה או מחלה קשה נוטלות ממנו את היכולת להמשיך לעבוד ולהתפרנס. במדריך זה נסביר את מהות ביטוח אובדן כושר העבודה ונפרט על מרכיביו.

לתאונה או למחלה קשה יש משמעויות בלתי נעימות: כאב פיסי, קושי נפשי ותקופת שיקום. למצב הזה עלול להתווסף קושי משמעותי נוסף: משבר כלכלי עקב אובדן כושר עבודה.

תאונה או מחלה קשה כרוכות, מטבע הדברים, בעלייה בהוצאות: תרופות הנדרשות במסגרת הטיפול הרפואי, ביקור אצל רופאים מומחים, ביצוע הליכים רפואיים שונים, רכישה של אביזרי עזר, ולעיתים הליך שיקום שגם הוא דורש השקעה כספית.

במקביל לעלייה בהוצאות, עלול להיווצר מצב של פגיעה מהותית בהכנסות, אם הנפגע או החולה מושבת מעבודתו. כלומר, מצד אחד ההוצאות עולות ומצד שני – הפרנסה נפגעת. חשוב לזכור שאובדן ההכנסה עלול לארוך חודשים ארוכים, ואולי אף שנים. תקופה ממושכת ללא יכולת לדאוג להכנסה, תשנה לחלוטין את המצב הכלכלי.

גם אם מדובר בפגיעה ביכולת העבודה של אחד מהמפרנסים במשפחה, הרי שהמשמעות היא ירידה ניכרת ברמת החיים, דווקא בזמנים קשים. אם מדובר בפגיעה ביכולת העבודה של מפרנס יחיד במשפחה – עלול להיווצר משבר כלכלי של ממש. בדיוק כאן נכנס לתמונה ביטוח אובדן כושר עבודה.

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להגן מבחינה כלכלית על המבוטח, ולסייע לו במקרה שאיבד את יכולתו לעבוד עקב שינוי שהתחולל במצבו הרפואי.

במקרה שהמבוטח נפגע באופן שאינו מאפשר לו להמשיך לעבוד – תגמולי הביטוח החודשיים יסייעו לו לשמור על רמת החיים של המשפחה ולממן את ההוצאות הדרושות.

ביטוח אובדן כושר עבודה מהווה, למעשה, רובד הגנה כלכלי – למבוטח ולבני משפחתו. פוליסת הביטוח תבטיח, כי המבוטח ומשפחתו יקבלו מחברת הביטוח סכומים חודשיים קבועים במשך כל התקופה שבה כושר העבודה אבד. בתקופה זו, כפי שהיא מוגדרת בפוליסה, יחליפו דמי הביטוח את משכורתו של המבוטח, ויבטיחו לו מקור מימון להוצאותיו.

סוגי ביטוח אובדן כושר עבודה

פוליסות הביטוח מתחלקות לשלושה סוגים מרכזיים. ההגדרה המופיעה בפוליסה היא שתקבע אם המבוטח זכאי לקבל פיצוי כספי ואת שיעורו:

1.      אובדן כושר עבודה מוחלט – מחלה או תאונה נטלו מהמבוטח 75 אחוז מיכולתו להמשיך לעבוד בתחום עיסוקו או בתחום עיסוק אחר. זוהי הפוליסה הבסיסית של ביטוח אובדן כושר עבודה, ומכונה לעיתים פוליסת “צווארון כחול”.

2.      אובדן כושר עבודה חלקי – מחלה או תאונה נטלו מהמבוטח מ-25 אחוז ועד 74 אחוז מיכולתו להמשיך לעבוד בתחום עיסוקו או בתחום עיסוק אחר.

3.      אובדן כושר עבודה מקצועי – מחלה או תאונה נטלו מהמבוטח את יכולתו לעסוק במקצוע שבו עבד במהלך חמש השנים קודם לכן. מדובר במקצוע ספציפי שתיאורו המדויק והמלא מופיע בפרטי הפוליסה. כיסוי זה מתייחס לעבודתו הספציפית של המבוטח ונמכר למקצועות מסוימים בלבד (ראו הרחבה בסעיף הבא). זוהי פוליסה מתקדמת יותר, ומכונה לעיתים פוליסת “צווארון לבן”.

מהי הגדרת מקצוע בביטוח אובדן כושר עבודה?

מימוש הביטוח, כלומר, קבלת פיצוי כספי במקרה של אובדן כושר עבודה, כפוף להגדרת העיסוק המופיעה בפוליסה. לדוגמא, מנהל חברה שנפגע בגפיו התחתונות עדיין יכול להמשיך בעבודתו. מנגד, גנן שנפגע בגפיו התחתונות אינו יכול עוד להמשיך בתחום עיסוקו. לכן, יש חשיבות רבה להקפדה על ההגדרה המדויקת של המקצוע במסמכי הפוליסה.

מהו חיתום רפואי בביטוח אובדן כושר עבודה?

רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה כוללת הגשת הצהרה של המבוטח לגבי מצבו הרפואי. ההצהרה כוללת גם כתב ויתור על סודיות רפואיות, ולעיתים אף נדרשת בדיקה רפואית.

איש מקצוע (חתם) מטעם חברת הביטוח בודק את ההצהרה הרפואית, ועל פי הנתונים הכלולים בה מחליט האם לאשר את מכירת הפוליסה. הצהרת הבריאות, המשקפת את מצבו של המבוטח, מהווה מרכיב מרכזי במחיר הפרמיה, ובמגבלות או בהחרגות שיוטלו על הכיסוי הביטוחי שלו.

מהי תקופת המתנה?

פרק הזמן שבו על המבוטח להמתין לפני שיהיה זכאי לפיצוי כספי מחברת הביטוח. הרוב המכריע של הפוליסות קובעות את תקופת ההמתנה למשך שלושה חודשים.

חשוב לדעת: קיימות פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה המאריכות את תקופת ההמתנה משלושה לשישה חודשים. מנגד, עלות פוליסות מסוג זה נמוכה יותר.

מהי פרנצ’יזה?

פרנצ’יזה היא נספח לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, ומהווה הרחבה של הכיסוי הביטוחי. הרחבה זו מקצרת, למעשה, את תקופת ההמתנה משלושה חודשים לחודש אחד.

על פי הפוליסה הבסיסית, מבוטח שלקה באובדן כושר עבודה צריך להמתין שלושה חודשים לפני שיחל לקבל תשלומים מחברת הביטוח. אם המבוטח רכש מראש נספח פרנצ’יזה, הוא יהיה זכאי לתשלומים רטרואקטיביים עבור חודשיים מתוך שלושת חודשי ההמתנה. כלומר, בחודש הרביעי תעביר לו חברת הביטוח את התשלום החודשי הראשון, שיכלול גם פיצוי כספי עבור החודש השלישי (שנכלל בתקופת ההמתנה). אם מצב אובדן כושר העבודה יימשך גם בחודש החמישי, המבוטח יקבל תשלום חודשי שיכלול גם פיצוי כספי עבור החודש השני (שנכלל בתקופת ההמתנה).

מהי השלמה לביטוח אובדן כושר עבודה?

חלק מהפוליסות מאפשרות למבוטח לבטח את עצמו גם בזמן תקופת ההמתנה. כלומר, לקבל כיסוי ביטוחי מלא לכל שלושת החודשים הראשונים. אפשרות זו כרוכה בתשלום נוסף לפרמיה, ועל פי רוב מוגבלת בסכום הפיצוי.

כיצד נקבעת פרמיית הביטוח?

התשלום החודשי עבור ביטוח אובדן כושר עבודה נקבע לפי המרכיבים הבאים:

 • גיל המבוטח
 • מצב בריאותו של המבוטח
 • תחום העיסוק של המבוטח
 • תחביבי המבוטח (אורח חיים)

בדרך כלל ניתן לבחור בין סכום קבוע התקף למשך כל זמן הביטוח, או בפרמיה המשתנה מדי שנה, בהתאם לגיל ולנתונים האישיים.

תקרת תשלום בביטוח אובדן כושר עבודה

הביטוח מפצה את המבוטח עד ל-75 אחוז משכרו החודשי (ברוטו). החישוב נעשה לפי ממוצע ההכנסה ב-12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי.

המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי כספי חודשי עבור אובדן כושר עבודה עד אשר:

 • מצב המבוטח ישתפר והוא ישוב לעבודה
 • תקופת הפוליסה תסתיים (בגיל הפרישה)
 • פטירת המבוטח

מתי הביטוח אינו תקף?

מרבית הפוליסות כוללות תנאים מסוימים המגדירים מצבים שבהם הכיסוי הביטוחי אינו תקף:

 • מלחמה או פיגוע טרור
 • חבלה עצמית מכוונת
 • פגיעה שנגרמה כתוצאה משימוש באלכוהול או בסמים
 • פגיעה שנגרמה כתוצאה ממעשה פשע
 • פגיעה שנגרמה במהלך השירות בצבא או במשטרה

בחלק מהפוליסות קיימים מצבים נוספים שבקרותם המבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי, כגון סיבוכי הריון או פגיעה במהלך טיסה.

כיצד בוחרים ביטוח אובדן כושר עבודה?

בשוק קיים מגוון רחב של פוליסות, המציעות תנאים שונים. לכן יש לקרוא היטב את סעיפי הפוליסה כדי לוודא שהיא מתאימה לצרכי המבוטח. לפני רכישת פוליסה כדאי לשים לב לנקודות הבאות:

 • סוג הביטוח – איזה סוג של ביטוח אובדן כושר עבודה (לפי הפירוט למעלה) יספק את הכיסוי הביטוחי הדרוש?
 • ·        התאמת צרכים – מצד אחד, על הפוליסה להתאים לצרכי המבוטח מבחינת סכום הכיסוי. מצד שני, על הפוליסה להתאים למבוטח גם מבחינת יכולתו לשלם את הפרמיה
 • ·        תוספות – האם הפוליסה כוללת שיקום רפואי או הכשרה מקצועית?
 • ·        גמישות – האם סכום הביטוח ניתן לשינוי?
 • ·        החרגות – אילו מגבלות חלות הכיסוי הביטוחי? למשל, האם מחלה מסוימת אינה מאפשרת לממש את הפוליסה?
 • ·        טיפים כלליים – מומלץ לבקש מסוכן / חברת הביטוח עותק כתוב של הפוליסה, הכולל את כל סעיפי הכיסוי הביטוחי; להשוות בין מספר הצעות ביטוח (לפחות שלוש); ולהיעזר במחשבונים הנמצאים באתרי האינטרנט של חברות הביטוח כדי לחשב את הפרמיה החודשית הצפויה.

האם ניתן לשפר את ביטוח אובדן כושר העבודה?

כן, באמצעות רכישת הרחבות (נספחים) מתאימות. בין האפשרויות:

 • רכישת פרניצ’זה (ראו פירוט למעלה)
 • הרחבה לאובדן כושר עבודה חלקי (ראו פירוט למעלה)
 • שחרור – פטור מהמשך תשלום הפרמיה לחברת הביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה. כלומר, המבוטח אינו נדרש להמשיך ולשלם עבור הביטוח, וחברת הביטוח משלמת במקומו. הפטור כרוך בתקופת המתנה המופיעה בתנאי הפוליסה
 • נספח אי הוכחת הכנסה – ביטוח אובדן כושר הכנסה מפצה את המבוטח עד ל-75 אחוז משכרו (ברוטו). החישוב נעשה לפי ממוצע ההכנסה ב-12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי. נספח זה פוטר את המבוטח מהצורך להציג הוכחת הכנסה (כגון תלושי שכר) ומחייב את חברת הביטוח לשלם לו את הפיצוי הקבוע בפוליסה. על פי רוב, נספח זה מוגבל בזמן

האם הפיצוי בביטוח אובדן כושר עבודה חייב במס?

פקודת מס הכנסה קובעת: “סכום שהגיע לידי אדם על פי ביטוח מפני הפסד רווחים או על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, יבוא בחשבון לקביעת רווחיו או הכנסתו. לעניין זה “ביטוח מפני אובדן כושר עבודה” – ביטוח מפגיעה בכושר עבודה, אובדן השתכרות או הפסד רווחים, הנובעים ממחלה, מנכות או מתאונה, והכל בין אם הכספים על פי הביטוח שולמו בסכום חד-פעמי ובין אם שולמו בתשלומים תקופתיים, בין אם שולמו בידי קופת גמל ובין אם שולמו בידי אחר”.

כלומר, הפיצוי החודשי שיקבל המבוטח חייב במס. במקרים מסוימים, בעיקר בכפוף לגובה הסכום שאמור המבוטח לקבל מדי חודש, ניתן לבקש פטור ממס – על כל הסכום או על חלקו.

האם התשלום עבור הביטוח נחשב כהוצאה מוכרת?

 • לשכיר – הפרמיה מוכרת כהוצאה עד ל-2.5 אחוזים מהשכר שבגינו אין המעביד מפריש לו לביטוח אובדן כושר עבודה
 • לעצמאי – הפרמיה מוכרת כהוצאה עד ל-2.5 אחוזים מהשכר

אין במאמר זה כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לביטוח אובדן כושר עבודה והוא מובא כאן להמחשה בלבד. נקיטה בפעולות אלו אינה מהווה תחליף לקבלת חוות דעת וליווי מקצועי מאיש מקצוע.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן