ביטוח חיים

מהו ביטוח חיים? כיצד בוחרים ביטוח חיים מתאים? האם ניתן לעבור לביטוח חיים אחר?
ביטוח חיים נועד להבטיח הגנה כלכלית למשפחת המבוטח במקרה של מוות, אובדן כושר עבודה או נכות. ניתן לרכוש ביטוח חיים כפוליסה עצמאית או במסגרת ביטוח מנהלים. במדריך זה נביא את עיקרי הביטוח ונסביר כיצד לבחור ביטוח חיים.

ביטוח חיים, (המכונה גם ביטוח Risk או ביטוח שאירים), מיועד להבטיח את עתידם הכלכלי של בני משפחת המבוטח במקרה שבעל הפוליסה נפטר.

כלומר, במקרה שהמבוטח נפטר, יקבלו בני משפחתו (או המוטבים שקבע בעל הפוליסה) סכום חד-פעמי או תשלומים קבועים שיסייעו להם בתקופה הקשה. ביטוח מסוג זה מכונה בדרך כלל “Risk טהור”, כלומר הוא מספק כיסוי ביטוחי רק למקרה של מות המבוטח.

בשוק קיימות פוליסות Risk מורחבות, המספקות כיסוי ביטוחי למקרה של מוות, וגם כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה או נכות. במקרה של אובדן כושר עבודה או נכות, תגמולי הביטוח מועברים למבוטח.

ביטוח חיים נועד לשני צרכים מרכזיים נוספים:

·        כיסוי ביטוחי להלוואת משכנתא או הלוואה שבעל הפוליסה נטל על עצמו. חשוב לדעת: הלוואת משכנתא מאחד הבנקים כרוכה ברכישת פוליסת ביטוח חיים. זאת, כדי להבטיח שאם נוטל ההלוואה נפטר, יקבל הבנק את סכום ההלוואה מהגוף המבטח.

·        כיסוי ביטוחי משולב עם אפיק חיסכון עתידי לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה, באמצעות קבלת סכום חד-פעמי או קצבה חודשית. מסלול זה, המכונה בדרך כלל “Risk עם חיסכון”, נועד לשמור על רמת החיים אחרי הפרישה מהעבודה.

כיצד רוכשים פוליסת ביטוח חיים?

ביטוח חיים ניתן לרכוש כפוליסה נפרדת, או במסגרת כיסוי ביטוחי במסגרת רכישת ביטוח מנהלים. בנוסף, ניתן לרכוש את שני סוגי הביטוחים במקביל וכך ליהנות מכיסוי ביטוחי כפול.

? דוגמא: עובד שכיר שמקום עבודתו ביטח אותו בביטוח מנהלים הכולל ביטוח חיים, יכול לרכוש באופן עצמאי פוליסת ביטוח חיים.

כיצד נקבע סכום הביטוח?

כעיקרון, אין הגבלה לסכום הביטוח, והוא תלוי בשני גורמים:

הסכמת הגוף המבטח לסכום שמבקש המבוטח
גובה הפרמיה שמוכן ומסוגל המבוטח לשלם לגוף המבטח

כיצד נקבעת הפרמיה בביטוח חיים?

גובה התשלומים נקבע לפי מספר מרכיבים הכלולים במידע שמקבל הגוף המבטח ממי שמבקש לרכוש ממנו פוליסת ביטוח חיים:

·        רמת הסיכון של המבוטח – מצב בריאותו ותחביביו

·        המצב הפיננסי של המבוטח – הכנסתו החודשית והנכסים העומדים לרשותו

·        גיל המבוטח – הפרמיה עולה ביחס ישיר לגיל

·        מין המבוטח – נשים, על פי רוב, נהנות מפרמיה מוזלת לעומת גברים

חשוב לדעת: הפרמיה עבור ביטוח חיים היא קבועה, אולם בדרך כלל ניתן לשנות אותה על פי צרכיו של המבוטח, תוך התאמת סכום הביטוח הכולל.

האם קיימות מגבלות גיל ברכישת ביטוח חיים?

ברוב המקרים – כן. על פי רוב, ניתן לרכוש ביטוח חיים עד גיל 65. מרבית הפוליסות תקפות עד גיל 75.

האם הגוף המבטח רשאי לבטל את הפוליסה באופן חד-צדדי?

לא. גם אם חל שינוי במצב בריאותו של המבוטח, הגוף המבטח אינו יכול לבטל את הפוליסה. ביטוח חיים עלול להתבטל רק אם המבוטח אינו משלם את הפרמיה שלה התחייב.

מהו חיתום רפואי בביטוח חיים?

רכישת פוליסת ביטוח חיים כוללת הגשת הצהרה של המבוטח לגבי מצבו הרפואי. ההצהרה כוללת גם כתב ויתור על סודיות רפואיות.

איש מקצוע (חתם) מטעם חברת הביטוח בודק את ההצהרה הרפואית, ועל פי הנתונים הכלולים בה, מחליט האם לאשר את מכירת הפוליסה. הצהרת הבריאות, המשקפת את מצבו של המבוטח, מהווה מרכיב מרכזי במחיר הפרמיה.

חשוב לדעת:

·        במקרה של מות המבוטח, רשאי הגוף המבטח לבדוק (על סמך כתב הויתור על סודיות רפואית) את ההיסטוריה של המבוטח בקופת החולים שלו. אם יתברר כי הפרטים שמסר בנוגע למצבו הבריאותי לא היו נכונים או מלאים, הכיסוי הביטוחי לא יהיה תקף ומשפחת הנפטר לא תהיה זכאית לתגמולי הביטוח. לכן, יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים.

·        בשנים האחרונות מציעות חלק מחברות הביטוח פוליסות ביטוח חיים שאינן כרוכות בחיתום רפואי. פוליסות מסוג זה מיועדות לסובלים ממחלות מסוימות שאינן מאפשרות להם להתקבל לתוכניות ביטוח חיים רגילות, או למסרבים לחשוף פרטים על מצבם הרפואי. עם זאת, פרמיות הפוליסות הללו יקרות מהותית בהשוואה לפרמיות בתוכניות ביטוח חיים הכוללות חיתום רפואי. בנוסף, על פי רוב חלות הגבלות על סכום הביטוח והגיל להצטרפות.

כיצד בוחרים ביטוח חיים?

בשוק קיים מגוון רחב של פוליסות, המציעות תנאים שונים. לכן יש לקרוא היטב את סעיפי הפוליסה כדי לוודא שהיא מתאימה לצרכי המבוטח. לפני רכישת פוליסה כדאי לשים לב לנקודות הבאות:

·        סוג הביטוח – איזה סוג של ביטוח חיים (לפי הפירוט למעלה) יספק את הכיסוי הביטוחי הדרוש?

·        התאמת צרכים – מצד אחד, על הפוליסה להתאים לצרכי המבוטח מבחינת סכום הכיסוי. מצד שני, על הפוליסה להתאים למבוטח גם מבחינת יכולתו לשלם את הפרמיה החודשית.

·        תקופת הביטוח – עד איזה גיל הפוליסה תקפה?

·        גמישות – האם סכום הביטוח ניתן לשינוי?

·        פדיון כספים – האם קיימת אפשרות למשוך כספים לפני תום מועד סיום הפוליסה? האם קיים “קנס יציאה?”

·        שינויים – אם מדובר בביטוח חיים הכולל חיסכון, יש לוודא באיזה מסלול מושקעים דמי הביטוח. כמו כן, יש לברר האם ניתן בעתיד לשנות את המסלול.

·        מימוש הפוליסה – תוך כמה זמן מתקבל התשלום במקרה שהמבוטח נפטר?

·        עלויות – מהו גובה דמי הניהול והאם ישנן עמלות נוספות שגובה חברת הביטוח?

·        טיפים כלליים – לבקש מסוכן/חברת הביטוח עותק כתוב של הפוליסה, הכולל את כל סעיפי הכיסוי הביטוחי; להשוות בין מספר הצעות ביטוח (לפחות שלוש); ולהיעזר במחשבונים הנמצאים באתרי האינטרנט של חברות הביטוח כדי לחשב את הפרמיה החודשית הצפויה.

האם ניתן לעבור בין פוליסות ביטוח חיים?

כן. ניתן להחליף סוג אחד של פוליסת ביטוח חיים לסוג אחר אצל אותו גוף מבטח, או לעבור לגוף מבטח אחר.

אין במאמר זה כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לביטוח חיים והוא מובא כאן להמחשה בלבד. נקיטה בפעולות אלו אינה מהווה תחליף לקבלת חוות דעת וליווי מקצועי מאיש מקצוע.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן