ביטוח נכות מקצועית

מהו ביטוח נכות מקצועית? מהו ביטוח מוות מתאונה?
ביטוח נכות מקצועית נועד להבטיח הגנה כלכלית לאדם שהפך לנכה ואינו יכול לעבוד במקצוע שלו. ביטוח מוות מתאונה נועד לספק כיסוי ביטוחי למשפחתו של אדם שנפטר כתוצאה מתאונה. במדריך זה נספק את כל הפרטים הדרושים להבנת שני ביטוחים אלה.

פוליסת ביטוח נכות מקצועית מיועדת לאפשר כיסוי ביטוחי במקרה שבו אדם הפך לנכה לצמיתות ואינו יכול עוד לעסוק בתחום מקצועו, או בעיסוק דומה התואם את השכלתו ויכולותיו המקצועיות.

הפוליסה אינה מכסה מקרים שבהם אדם הפך לנכה כתוצאה מחבלה עצמית בזדון, או כתוצאה משימוש באלכוהול או סמים, או כתוצאה מפיגוע טרור או מלחמה.

לאחר קביעת שיעור הנכות המקצועית על ידי המוסד לביטוח לאומי, יקבל המבוטח באופן מיידי סכום חד-פעמי. התשלום נועד לסייע לו לעבור את התקופה הקשה, לשמור על רמת חיים נאותה, ולהיערך לקראת עתיד חדש.

ביטוח נכות מקצועית ניתן לרכישה כפוליסה עצמאית, או במסגרת רכישת ביטוח חיים. במרבית הפוליסות מסוג זה לא נדרשת תקופת אכשרה (כלומר, הביטוח נכנס לתוקף באופן מיידי), אין דמי השתתפות עצמית, והיא מסתיימת בגיל 65.

ביטוח מוות מתאונה

ביטוח מוות מתאונה נרכש בדרך כלל כהרחבה לביטוח חיים. הפוליסה מבטיחה תשלום סכום חד-פעמי ליורשיו של המבוטח שמותו נגרם כתוצאה מתאונה.

חשוב לדעת:

  • במרבית הפוליסות תאונה מוגדרת כ”אירוע פתאומי ובלתי צפוי עקב גורם חיצוני מקרי”. הפוליסה אינה מכסה תאונה שנגרמה על ידי המבוטח בזדון, או כתוצאה משימוש באלכוהול או בסמים, או כתוצאה מפיגוע טרור או מלחמה.
  • במרבית הפוליסות יורשי המבוטח יהיו זכאים לתשלום רק אם מותו אירע בתוך פרק זמן קבוע מראש ממועד התאונה (בדרך כלל, בין שלושה עד שישה חודשים).
  • סכום הפיצוי שיקבלו יורשי המבוטח פטור ממס.
  • פוליסת ביטוח מוות מתאונה תקפה עד גיל 65.

ביטוח אנשי מפתח

בחברות רבות מועסקים עובדים המוגדרים כאנשי מפתח – אנשים המהווים נכס חשוב לפעילות העסקית השוטפת והעתידית. במקרה שאנשי המפתח יאבדו את יכולתם להמשיך לעבוד ופעילותם תופסק, עלול להיגרם לחברה של נזק של ממש. במקרים מסוימים, אובדנם של אנשי מפתח עלול להוביל את החברה לקשיים כלכליים ואף למצב של הפסקת פעילותה ופירוק.

ביטוח אנשי מפתח נועד להבטיח לחברה פיצוי כספי הולם במקרה שעובדים אלה ייאלצו להפסיק את עבודתם בה (שלא כתוצאה מפיטורים או התפטרות). הביטוח מכסה מקרה של מוות, אובדן כושר עבודה או נכות לצמיתות (נכות זמנית אינה מכוסה בפוליסות מסוג זה).

כלומר, במסגרת ביטוח אנשי מפתח, המבוטחים הם אנשי המפתח ואילו המוטבת היא החברה, שתקבל את דמי הביטוח במקרה של מימוש הפוליסה.

  • חשוב לדעת: ברוב המקרים ביטוח אנשי מפתח נחשב כהוצאה מוכרת לצרכי מס (פרט למקרים שבהם איש המפתח המבוטח הוא בעל שליטה בחברה).

סוגי הביטוח של אנשי מפתח

  • מוות – עם פטירת איש המפתח תקבל החברה תשלום חד-פעמי.
  • אובדן כושר עבודה – כאשר איש המפתח מאבד את יכולתו להמשיך לעבוד, לאחר מספר חודשים (בדרך כלל, כשלושה חודשים) תקבל החברה סכום חד-פעמי.
  • נכות לצמיתות – לאחר שאיש המפתח מוכר כנכה תמידי, תקבל החברה לאחר מספר חודשים (בדרך כלל, כשישה חודשים) סכום חד-פעמי.

בכל המקרים, מטרת התשלומים החד-פעמיים היא לסייע לחברה להתייצב כלכלית לאחר אובדנו של העובד, ולאפשר לה להיערך לאיתור עובד חדש.

אין במאמר זה כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לביטוח נכות מקצועית והוא מובא כאן להמחשה בלבד. נקיטה בפעולות אלו אינה מהווה תחליף לקבלת חוות דעת וליווי מקצועי מאיש מקצוע.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן