ניהול פיננסי אישי

ניהול פיננסי אישי

ניהול פיננסי אישי

גילוי נאות

סוכנות ממון מתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים ופועלת בתחום שוק ההון, קרנות הפנסיה והתכנון הכלכלי למשפחה.

בהתאם ל חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),

התשס”ה-2005 מוגדרת ממון סוכנות לביטוח כמשווק פנסיוני.

מתוך רצון להביא ללקוחותיה את המוצר המתאים ביותר עבורם לסוכנות ממון קשרי עבודה הגופים המצויינים מטה ללא העדפה בין הגופים.

לסוכנות ממון זיקה, לפי הגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, למוצרים הפנסיוניים שלגביהם היא עוסקת בשיווק פנסיוני כמפורט בטבלה:

 

חברת ביטוח

קופת גמל

קרן פנסיה

קרן השתלמות

הפניקס ביטוח 40%

הכשרה ביטוח 30%

מגדל ביטוח 15%

איילון ביטוח 15%

אלטשולר 46%

ילין לפידות 38%

מגדל גמל 10%

איילון גמל 6%

הפניקס פנסיה 45%

מיטב דש פנסיה 25%

מגדל פנסיה 20%

כלל פנסיה 10%

אלטשולר  40%

ילין לפידות  27%

מגדל  21%

איילון 12%

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן