התהליך הסתיים בהצלחה

תהליך אימות החוסך הסתיים בהצלחה