זכאות ללא תנאי

סעיף הזכאות ללא תנאי קובע כי דמי הניהול שאמורים היו להיגבות מכספי הפיצויים של העובד יילקחו מכספי התגמולים, ובתמורה תינתן לעובד זכות על כספי הפיצויים – גם אם לא פוטר. במדריך זה נבחן את הסעיף לעומקו, נעמוד על ההבדלים בין זכאות ללא תנאי לסעיף 14 ונבדוק למי כדאי לחתום על זכאות ללא תנאי

עם מתן הודעת פיטורים, מחויב המעביד לשלם לעובד המפוטר פיצויי פיטורים. המקור החוקי של פיצויים אלה הוא בחוק פיצויי פיטורים וכיום רוב המעבידים מפקידים לקופת החיסכון הפנסיוני של העובדים את כספי הפיצויים. אם נוצר הפרש בין הסכום הנמצא בקופת הפיצויים לבין הסכום אותו חייב המעביד לשלם, על המעביד להשלים סכום זה.

החל מתחילת 2004 חויבו חברות הביטוח לקיים הפרדה ברורה בין מרכיבי החיסכון, עלויות הביטוח ודמי הניהול הנגבים על ידן. בשל העובדה שגם על קופות הפיצויים נלקחים דמי ניהול, נוצר פער בין הסכום ששילם המעביד לבין הסכום שנמצא בקופה (כמו כן, ייתכנו שינויים כתוצאה מתשואה שהשיגה / הפסידה הקופה). כתוצאה מכך, בעת פיטורי העובד על המעביד להוציא מכיסו סכום נוסף לכיסוי הפער, כך שבסיכום הכללי יוציא יותר כסף מאשר היה נדרש לו לא הפקיד את הכסף בקופה.
חברות הביטוח הציעו למעבידים לחתום על סעיף בשם זכאות ללא תנאי. משמעות החתימה על סעיף כזה היא שאם ייווצר הפרש בכספי הפיצויים המגיעים לעובד הוא יושלם מתוך כספי התגמולים הצבורים, כלומר המעביד לא יצטרך להשלים סכום נוסף. ב”תמורה” לכך יהיה זכאי העובד לקבל את כספי הפיצויים שלו בכל מקרה – בין אם פוטר ובין אם התפטר, למעט במקרים של פיטורים ללא תשלום פיצויים.
חשוב לציין, כי על זכאות ללא תנאי ניתן לחתום במועד ההצטרפות, עם מעבר למעסיק אחר ועד 36 חודשים לאחר מכן, לפי ההסכם בין העובד למעביד.

מהו ההבדל בין זכאות ללא תנאי לבין סעיף 14?

חתימה על סעיף 14 קובעת כי ההפקדות לקופת הפיצויים פוטרת את המעביד מהשלמת פיצויים בכל מקרה. זכאות ללא תנאי מאפשרת לגבות פער הנגרם מדמי הניהול או התשואה מתוך קופת התגמולים.
אם עלה שכרו של העובד והוא פוטר, על המעביד לשלם פיצויים (משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה) גבוהים יותר. היתרון של חתימה על סעיף 14 למעביד הוא שהוא אינו צריך להשלים כספים במקרה מסוג זה. אם העובד והמעביד חתומים רק על זכאות ללא תנאי, יהיה על המעביד להשלים את הכספים.

למי כדאי לחתום על זכאות ללא תנאי?

חתימה על סעיף הזכאות ללא תנאי היא בדרך כלל כדאית לעובד, משום שבכך הוא מבטיח לעצמו את כספי הפיצויים גם אם הוא מתפטר. בענפי תעסוקה שבהם תחלופה גבוהה של מקומות עבודה כדאי לעובד לחתום על סעיף שכזה. החיסרון שבחתימה על הסעיף הוא שבמקרה שהעובד חתום גם על סעיף 14, והוא מפוטר בשעה שיש ירידות חדות בשוק ההון, הפיצויים שיקבל יהיו נמוכים מאוד ביחס לסכום האמיתי אותו אמור היה לקבל.
כמו כן, בפוליסות מסוימות קיים סעיף הקובע כי בעצם החתימה על סעיף הזכאות ללא תנאי מסכים העובד להחזרת כספי הפיצויים למעביד במהלך שלוש השנים שעוברות עד להתגבשות הזכאות, סעיף הסותר את סעיף 26 לחוק פיצויי הפיטורים.
חתימה על זכאות ללא תנאי כדאית לרוב למעבידים החתומים על סעיף 14 – בשל החתימה על סעיף 14 העובד יקבל בכל מקרה את כספי הפיצויים ולכן החתימה על זכאות ללא תנאי רק תורמת למעביד משום שהיא חוסכת ממנו את הצורך לדאוג בשל דמי הניהול או תשואות קופת הפיצויים.

המאמר כולל מידע כללי ואינו מחייב את חברת ממון. המידע נועד להשכלה כללית, ואינו מהווה המלצה לביצוע מהלך או אי ביצועו. לפני קבלת החלטה בנושא זה יש לקבל חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך המתמחה בתחום.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן