חופשה, מחלה, הבראה

כמה ימי חופשה מגיעים לי בשנה? וכמה דמי הבראה? האם המעביד חייב בתשלום על יום המחלה הראשון?
כל מעביד מחויב להעניק לעובדיו תנאים סוציאליים בסיסיים כגון דמי הבראה, ימי חופשה ותנאים נוספים. במדריך זה נסקור את העיקריים שבהם

תנאים סוציאליים

במסגרת יחסי עבודה המתקיימים בין עובד למעביד מקבל העובד שכר על עבודתו. בנוסף למשכורת החודשית, המתקבלת בהתאם לחוזה שנחתם בין העובד והמעביד, זכאי העובד לתנאים סוציאליים הנובעים מחוקי המדינה, מהסכמים קיבוציים ומתנאי החוזה המסוים עליו חתם. בין תנאים אלו נמנים ימי חופשה, ימי מחלה ודמי הבראה, תוספות ביגוד וזכויות נוספות.

חשוב להדגיש כי המעביד חייב להעניק לעובדיו תנאים מסוימים, בעוד תנאים אחרים, גם כאלה הנפוצים מאוד, אינם מחויבים על פי חוק או הסכם קיבוצי ולכן אין המעביד חייב להעניקם.

ימי חופשה

חוק חופשה שנתית התשי”א 1951 קובע כי כל עובד שכיר זכאי לחופשה שנתית במהלך שנת עבודתו. חוק זה הינו חוק “מגן” – מטרתו להגן על העובד והוא אינו ניתן לביטול או להרעה על ידי ההסכם שנחתם בין העובד למעביד. יחד עם זאת, ניתן להגיע להסכם ספציפי בו מקבל העובד תנאים טובים יותר מאלה הקבועים בחוק.

מספר ימי החופשה המגיעים לעובד נגזרים ממספר שנות עבודתו (הוותק):

מספר שנות עבודהמספר ימי חופשה שנתית
1-414
515
616
721
822
923
1024
1125
1226
1327
14 ומעלה28

אם העובד עובד חמישה ימים בשבוע, אזי החופשה השנתית מתקצרת ביומיים – משמע, בשנה הראשונה זכאי העובד ל- 12 ימי חופשה.
כמו כן, החוק מחייב כי החופשה השנתית תהיה רציפה, אך במידה וגם העובד וגם המעביד מסכימים על כך ניתן לחלקה, כך שתתקיים לפחות חופשה רציפה אחת בת 7 ימים.

במידה ויחסי העובד-מעביד קיימים שנה, אך העובד עבד בפועל פחות מ- 200 ימים, יקבל העובד מספר ימי חופשה השווים לחלק היחסי:

זכאות מלאה x ימי עבודה בפועל מחולקים ל- 200

לדוגמה, אדם שעבד 100 ימים בשנתו החמישית במקום העבודה יקבל 16 x (100/200) = 8 ימי חופשה.

דמי מחלה

מטרת חוק דמי מחלה היא לאפשר לעובד שנאלץ להיעדר מעבודתו עקב מחלה לקבל שכר חלקי, אשר יאפשר לו לעבור את התקופה בה הוא אינו כשיר לעבודה. על פי חוק נצברות לעובד זכויות לימי מחלה בהתאם לוותק שלו במקום העבודה, כאשר כל חודש עבודה מזכה את העובד ביום וחצי מחלה, עד למקסימום של 90 יום.

כאשר נזקק העובד לתשלום של דמי המחלה, הוא אינו מקבל תשלום עבור יום המחלה הראשון, אך בעבור יום המחלה השני והשלישי הוא מקבל תשלום של 37.5% משכרו, והחל מהיום הרביעי למחלתו הוא זכאי לקבל תשלום של 75% משכרו – עד לניצול כל ימי המחלה הצבורים.
כיום ניתן לנצל ימי מחלה גם עבור מחלה שאינה של העובד עצמו, דוגמת מחלת ילד, בן זוג, הורה, טיפולי הפריה, מקרים הקשורים להריון ועוד.
חשוב שלציין שמקומות עבודה שונים מעניקים תנאים טובים יותר מהמצוין בחוק ובמקרים כאלה ההסכם עם המעביד או ההסכם הקיבוצי הוא התקף.

דמי הבראה

תשלום דמי ההבראה הינו תשלום לו זכאי העובד בנוסף לימי החופשה השנתית, ובמקור נועד לממן את חופשת העובד על מנת לעזור לו לנוח ולחזור לעבודה רענן ככל האפשר. כיום אין צורך להציג למעביד אישור על שהייה בבית הבראה או כל אישור אחר.

דמי ההבראה משולמים על ידי המעביד דרך משכורת העובד, כאשר שווי יום הבראה, נכון לקיץ 2015, הוא 378 ש”ח ליום. נהוג לשלם את דמי ההבראה בחודשים יוני-יולי.

בדומה לזכאות לימי חופשה, גם מספר ימי ההבראה נגזרים מוותק העובד במקום העבודה:

מספר שנות עבודהמספר ימי הבראהתוספת לשכר בש”ח
151755
2-362106
 4-10 7 2457
 11-15 8 2808
 16-19 9 3159
 20 ומעלה 10 3510

המאמר כולל מידע כללי ואינו מחייב את חברת ממון. המידע נועד להשכלה כללית, ואינו מהווה המלצה לביצוע מהלך או אי ביצועו. לפני קבלת החלטה בנושא זה יש לקבל חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך המתמחה בתחום.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן