מימון לעסקים

מימון לעסקים מאפשר קבלת כספים להשקעה בעסק ובמקביל העברת סיכונים, כגון סיכוני אשראי, לגופים המתמחה בכך. במדריך זה נסקור את המושגים הבסיסיים בתחום המימון לעסקים ונבחן את האפיקים השונים של עסקאות המימון

במחזור חייו התקין של כל עסק, מגיע השלב שבו על בעל העסק להחליט האם להשאיר את העסק כמות שהוא, או לנסות ולהפוך את העסק לגדול – ולרווחי – יותר. הגדלת המחזור של העסק והגדלת הרווחים כרוכה לרוב בהשקעת כסף בסכומים גדולים, ובצידה כרוך גם סיכון – סיכוני אשראי, נזילות ועוד.
מטרת עסקאות המימון לעסקים היא להעמיד לרשות בעל העסק אפשרויות וכספים שלא קיימים אצלו באופן ממשי, בתמורה לעלות מסוימת. תחת ההגדרה הכללית של מימון לעסקים ניתן למצוא הלוואות לעסקים, פקטורינג ופקטורינג הפוך, ליסיניג ועסקאות איגוח. לבחירה בכל אחד מהאפיקים הללו יש משמעויות כלכליות, שעשויות להיות מכריעות עבור עסק קטן.

מהיכן ניתן לקבל מימון לעסקים?

הגופים המעניקים מימון לעסקים הם רבים: החל מהבנק בו קיים החשבון העסקי, דרך בנקים אחרים וחברות מימון חוץ בנקאיות. הבנק בו מתנהל החשבון העסקי מודע היטב להתנהלות העסק מהבחינה הכלכלית ולכן בדרך כלל יהיה הגורם הראשון אליו יפנה העסק. עם זאת, היתרון במימון באמצעות גוף חוץ בנקאי נובע מהעובדה שניתן להשקיע בחברה ללא הגדלת האובליגו הבנקאי (סך ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק). כמו כן, ישנן קרנות המעניקות הלוואות בתנאים נוחים מאוד, ולכן כדאי לשקול לבצע בעזרתן את השלב הראשוני בגיוס ההון לעסק.

פקטורינג ופקטורינג הפוך

כל בעל עסק נתקל בתופעה של לקוחות אשר לא משלמים עבור המוצר אותו הם קיבלו. בשפה המקצועית החשבונאית מוגדר חוב כזה כחוב אבוד. התקינה החשבונאית מכריחה חברות גדולות לתכנן מראש כי לא יקבלו את כל התשלומים המגיעים להם. כספים שקיים ספק אם יתקבלו נקראים חובות מסופקים. הסיכון שהעסק לא יקבל את התמורה עבור המוצר או השירות אותו סיפק הינו סיכון גדול מאוד לעסקים קטנים ובינוניים, משום שכל אובדן הכנסה יכול להוות מכת מחץ לעסק.

עסקת פקטורינג הינה למעשה העברת החוב לחברת המימון ונטרול הסיכון של איבוד חוב: לאחר ביצוע עסקה עם לקוח, מועברת חשבונית לחברת המימון, והיא משלמת באותו יום את מרבית הכסף (85-90%) וגובה אותו מהלקוח. כאשר הלקוח (ה"חייב") ישלם לחברת המימון – היא תעביר את יתרת הכסף לבית העסק. באם תהיה בעיה של גביית החוב מהלקוח ובעיות משפטיות, תבצע זאת חברת המימון. בכך מבטיח לעצמו העסק את קבלת התשלום.
בשל העובדה שחברת המימון נוטלת על עצמה את הסיכון היא דורשת תשלום עבור השירות. כמו כן, שירות הפקטורינג אינו מתאים לכל עסק וישנן דרישות סף לקבלת עסקת פקטורינג. הדרישות נוגעות למחזור השנתי של העסק מבקש הפקטורינג וכוללות גם בחינה של הלקוחות.
עסקת פקטורינג הפוך הינה מימון קניות מספקים – חברה א' קונה מספקים חומרי גלם. חברת המימון מעבירה לספקים את התשלום ביום המכירה וגובה מחברה א' את התשלומים. נושא העלויות בעסקה כזו הוא הספק.
יתרונות עסקאות הפקטורינג הם נטרול סיכון האשראי, שיפור תזרים המזומנים כתוצאה מקבלת הכסף במזומן, מתן תנאי אשראי טובים לספקים ושחרור מניהול תהליך הגבייה.

מימון יבוא

מימון יבוא הוא למעשה עסקת פקטורינג למוצרים מחו"ל – חברת המימון מעבירה לספק בחו"ל את התשלום במזומן והיבואן משלם לחברת המימון את התשלומים לפי החוזה שנכרת בינם. היבואן נהנה מעסקאות עם גופים אשר מאפשרים עבודה אך ורק במזומן או מכתבי אשראי וכמו כן נהנה מהנחת מזומן למרות שלא משלם כך בפועל.
עסקאות מימון יבוא נחתמות בדרך כלל עם חברות בינוניות ומעלה, ומאפשרות ייבוא בתנאים נוחים.

ליסינג תפעולי ומימוני

קניית ציוד היא השקעה לטווח ארוך הכרוכה בעלויות רבות לצורך שיפור תזרים המזומנים וההכנסה העתידית. ההוצאה הראשונית הינה הוצאה חד פעמית גבוהה. בשל כך, מציעות חברות המימון לבצע החכרת ציוד – ליסינג. ההבדל בין ליסינג תפעולי לליסינג מימוני הוא שליסינג תפעולי הינו למעשה חכירת הציוד (רכב, מכונה) לכל התקופה, כאשר הבעלות נשארת בידי חברת המימון. בליסינג מימוני לעומת זאת, מקבל הקונה את הציוד בתום התקופה.
חברות המימון מעניקות ליסינג לציוד הנדרש לפעילות החברה כגון מכונות, ציוד מחשוב, רכבים וכל נכס השקעה אשר מס הכנסה מכיר בפחת שלו.
הליסינג המימוני מאפשר השקעה בציוד ללא צורך בהוצאה חד פעמית גדולה ובעסקאות מימון חוץ בנקאיות אף אינו מגדיל את האובליגו.

 עסקאות איגוח

משמעות עסקת איגוח (באנגלית: Securitization) היא הפיכת תזרים מזומנים עתידי לסכום חד פעמי. לדוגמא, חברה המשכירה ציוד למחשבים ומחזיקה 50 לקוחות רוצה למכור את ההכנסות העתידיות בתמורה לסכום חד פעמי עכשווי. חברה כזו יכולה לבצע עסקת איגוח ולקבל את המחיר של התזרים, כשהוא מגלם בתוכו את הריבית הצפויה עליו ואת הסיכונים הכרוכים. בצורה כזו, יכולה החברה לנטרל את הסיכון הכרוך מפעילות זו, לשפר את נזילות הכספים ולא להתעסק בניהול האשראי ללקוחות. בכך יכול בית העסק להתמקד בתחומים בהם יש לו יתרון וידע – המוצר או השירות אותו הוא מספק.
עסקאות האיגוח אינן מתאימות לכל עסק ואינן נפוצות, כיוון שמדובר בסוג עסקאות מורכב הכרוך בעלויות לא מעטות וזמן רב. יחד עם זאת, עסקאות איגוח יכולות לתת מענה לעסקים רבים ולכן מומלץ לשקול גם אותן בעת ההחלטה על אפיק המימון הנבחר.

שתפו:

דילוג לתוכן