מיסוי ביטוח פנסיוני

מהו המס על פיצויים? כמה מס יש לשלם על קופת גמל הונית? כמה מס יש לשלם בעת משיכת כספים לפני פרישה?
חשוב להכיר את הטבות המס ואת הגבלות המס השונות החלות על החיסכון לקראת פרישה, כך שניתן יהיה לתכנן את ההפקדות והמשיכות מהחסכונות בצורה הטובה ביותר. במדריך זה נביא את עיקרי החוק ותקנות המיסוי הנוגעות לביטוח פנסיוני.

מדינת  ישראל מעודדת את אזרחיה לחסוך לגיל פרישה, במטרה שלא יהיו תלויים בכספי המדינה כשיגיעו לשלב זה. עידוד זה מתבצע על ידי הקלה במסים, הן לעובד המפקיד עבור עצמו והן למעביד המפקיד עבור עובדו.

אף על פי כן, לא קיים מתן פטור מלא ממיסים וחשוב להכיר את הקלות המס המוענקות על מנת לנצלן בצורה המיטבית, כמו גם להכיר את מגבלות המס ולתכנן לפיהן את ההפקדות. בדף זה נסקור את ההטבות ומגבלות המס בביטוח פנסיוני לעובד, בין אם הוא שכיר או עצמאי.

פעולות המס בקופות הגמל (קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח כגון ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל “בנקאיות לשעבר”) מתבצעות בשני פרקי זמן – בעת הפקדת הכספים ובעת משיכתם. בעת ההפקדה זכאי המפקיד להטבות מס, ולכן בעת משיכת כספים חלים עליו חוקי מיסוי מסוימים.

הטבות מס בעת הפקדת כספים

הטבות המס בעת הפקדת כספים לקופת גמל מתחלקות לזיכוי ולניכוי:
הזיכוי (לפי סעיף 45 א’) הוא בעצם החזר של הכסף ששולם כמס הכנסה. הזיכוי הינו בשיעור קבוע של 35% מהסכום שהופקד. אין לזיכוי קשר לאחוז מס הכנסה הספציפי לאותו אדם (מס שולי). לכן, מי שאינו משלם כלל מס הכנסה, לא זכאי להטבה זו.

הניכוי (לפי סעיף 47) הוא הפחתת ההכנסה עליה משלמים מס הכנסה (הכנסה חייבת). לדוגמא, אם עלינו לשלם מס הכנסה על סכום של 5000 ₪ ויש לנו ניכוי של 500 ₪, נשלם מס על הכנסה של 4500 ₪. שווי ההטבה הזו הוא בגובה המס השולי, ובתכנית כשכיר אין ניכוי.

לכל הטבת מס ישנה תקרת הפקדה שמעליה לא ניתן להפקיד כספים וליהנות מהטבות מס, אך שכיר שלא עבר תקרה זו יכול להפקיד לקופות גמל גם באופן פרטי ולקבל על כך הטבות מס. הפקדה כזו נקראת “הכנסה לא מבוטחת” (בניגוד ל”הכנסה מבוטחת”, שבגינה הפקידו המעביד והשכיר כספים לחיסכון פנסיוני).

חשוב להכיר גם את המושג “עמית מוטב” שמשמעו – מי שהופקדו עבורו לפחות 1,514₪ בחודש, בין אם בהפקדות עובד, מעביד, או באופן פרטי. סכום זה נקבע על פי 16% מהשכר הממוצע במשק.

אחוזי ההטבות לזיכוי וניכוי

 שכירעצמאי
זיכוי
 •   כשכיר עד7%
 • הכנסה לא מבוטחת כעצמאי – 5%
5%
ניכוי
 • כשכיר אין ניכוי
 • הכנסה לא מבוטחת כעצמאי:
 • א. אינו עמית מוטב- 5%
 • עמית מוטב – 11%

11%

ניכוי בגין הפקדות לצורך רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה – 3.5%

תקרות הפקדה לקופות גמל

ישנן תקרות הפקדה לעצמאי שמעליהן אין הטבות מס – זיכוי וניכוי ניתנים עד הפקדה של 16,400 ₪ בחודש, ולניכוי בגין ביטוח אובדן כושר עבודה עד הפקדה מקסימאלית ממשכורת של ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, סכום השווה בשנת 2016 ל- 33,408₪.

במסגרת הטבות המס לעצמאים ישנה גם הטבה בהפקדה לקרנות השתלמות – עמית עצמאי יכול להפקיד עד 7% מהכנסה חייבת עד למקסימום של 7% מ- 261,000 ₪ בשנה, זאת אומרת עד למקסימום של 18,270 ₪ לחודש .

על הפקדה זו מקבל העצמאי ניכוי במס, כאשר 2.5% האחוזים הראשונים אינם מוכרים ועל ה- 4.5% הנותרים יש ניכוי. כתוצאה מכך, בהפקדה המקסימאלית יש הפחתה של ההכנסה החייבת בכ- 11,000 ₪.

מיסוי בעת משיכת כספים

כיוון שמטרת המדינה היא לעודד חיסכון פנסיוני שישמש את האזרח בעת הפרישה, היא אינה מעודדת את משיכת הכספים בשלב מוקדם יותר. כיוון שהמעביד לא שילם מס על ההפקדה לקופת הביטוח הפנסיוני של עובדו, והעובד היה זכאי להקלות שונות במס, במקרים של משיכה לפני הזמן יהיה עליו לשלם מס הכנסה.

קבלת הכספים מהקופה הפנסיונית יכולה להתבצע בעת משיכת כספי הפיטורים או בעת הפרישה – עם קבלת קצבה או קבלת סכום חד פעמי. כל משיכה אחרת מחויבת במס של 35%.

פיצויי הפיטורים מהווים כמחצית מהסכום בקופות הגמל של עובדים שכירים. כל משיכה מהם מקטינה את הסכום שיתקבל בעת הפרישה, ולכן בדרך כלל אינה מומלצת.

 • לפי פקודת מס הכנסה חלק מפיצויי הפיטורים פטור ממסים וחלקו חייב במס. החלק הפטור ממס מחושב על פי מספר שנות עבודה כפול גובה המשכורת האחרונה, עד למשכורת מקסימום של  12,230 ₪ (נכון לשנת 2016). עובד שמשכורתו האחרונה נמוכה ממשכורת זו, יכול לקבל פטור של עד ל- 150% ממשכורתו, עד למקסימום של 12,230 ₪.
 • במקרה של מוות, הפטור לשאירים מוענק על פי חישוב מספר שנות עבודה כפול שתי משכורות.
 • חסרון נוסף במשיכת פיצויי הפיטורים הוא שמשיכה כזו גורמת לפגיעה בפטור ממס על קצבה (על הפנסיה). לכן, חשוב לבדוק שבעתיים לפני משיכת פיצויי פיטורים החל מגיל 30.
 • יחד עם זאת, יש לזכור כי בעלי קצבאות נמוכות מסכומים מסוימים לא ישלמו כלל מס ולכן לא ייפגעו, וכפועל יוצא מכך דווקא יעדיפו למשוך את הכספים. לכן, התייעצות עם איש מקצוע יכולה להוביל לחיסכון של עשרות אלפי שקלים.

פיצויים הוניים וקצבתיים

עד סוף שנת 2007 היה אפשר להפקיד לקופות גמל הוניות או לקצבה. החל מתחילת שנת 2008 אי אפשר להפקיד כספים לקופה הונית, אך יש עדיין כספי פיצויים הוניים בקופות. הכספים שהופקדו לקופה הונית נשארים ככספים המיועדים למשיכה הונית – כסכום חד פעמי.

 • את כספי הפיצויים הקצבתיים ניתן לייעד לרצף קצבה: בכך משאירים את הכספים למטרת קבלתם אחרי הפרישה בקצבה חודשית, ומס הכנסה לא מחייב במס על השארת הכספים. ניתן להתחרט בכל עת ולמשוך את הכסף הפטור. חשוב לזכור כי קבלת קצבה חייבת במס, ולכן ייתכן שבעתיד נשלם מס על כספים אלו.
 • ניתן לדחות את ההתחשבנות מול רשויות המס עד למועד עזיבת מקום העבודה הבא. מהלך זה נקרא “רצף פיצויים” ויתרונו הוא בכך שבעזיבת מקום העבודה הבא תיחשב גם תקופת הוותק של מקום העבודה שלפניו, ולכן יגדל הפטור ממס על הפיצויים. ניתן להתחרט אחרי שנתיים מרצף פיצויים ולמשוך פטור ממס – ואולם אחרי שנתיים אין פטור.
 • אפשרות נוספת היא פריסת המס – פריסת הסכום מהמענק החייב במס למספר שנים. מותר לפרוס את המס קדימה, לשנים העתידות לבוא, או אחורה, כך שיחול על הכנסות העבר. בפריסה קדימה על כל 4 שנות וותק בעבודה מותר לפרוס שנה קדימה עד למקסימום של 6 שנים. פריסה אחורה לא תלויה בותק וגם היא מותרת עד שש שנים.
  פריסת מס קדימה מעניקה פתרון לאנשים הצופים שהכנסתם תרד, בעוד פריסה אחורה כדאית במקרים נפוצים פחות, בהם ההכנסה בשנים הקודמות בתוספת החלק של הפיצויים נמוכה מההכנסות בשנת קבלת הפיצויים.
 • בכספים קצבתיים ניתן למשוך את החלק הפטור ממס ולהשאיר את החלק החייב ברצף קצבה. בכספי פיצויים הוניים אי אפשר למשוך חלק ולהשאיר חלק – זה “הכול או כלום” ולכן אם רוצים למשוך את החלק הפטור ממס, חייבים למשוך גם את החלק החייב במס.

משיכת כספים  (תגמולים) מקופת גמל
הכספים בקופות הגמל אמנם מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה, אך בכפוף לתנאים הבאים ניתן למשוך את הכספים ההוניים או להתחיל לקבל את הקצבה אף לפני גיל זה. בכל מקרה אחר, משיכה כזו תהיה חייבת במס.

לשכיר בתכנית הונית

א.   עד שנת 2005:

 • ניתן למשוך את הכספים החל מגיל 60 במקרים של פרישה מהעבודה או צמצום ב- 50%.
 • ·אם עברו 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה ללא התחלה של עבודה חדשה, או התחלת עבודה בתור עצמאי.
 • אם עברו 13 חודשים ממועד עזיבת העבודה, רק באם עבר השכיר לעבוד במקום שבו לא מפרישים עבורו כספים.

ב.   בין השנים 2007 – 2005 :

ניתן למשוך החל מגיל 60, אם עברו 5 שנים מהיום שבו הופקדו כספים לראשונה.

ג.     החל משנת 2008 כל ההפקדות הן לקצבה.

ד.    במקרים חריגים ניתן לבקש אישור מיוחד: מות האדם, נכות, הוצאות רפואיות או הכנסות נמוכות.

לשכיר בתכנית לקצבה

שכיר שהפקיד בתכנית לקצבה יכול למשוך את הכספים שהופקדו עד שנת 2000 כסכום חד פעמי בתנאים המפורטים, אך סכומים שהופקדו לאחר מכן יוכל למשוך רק כקצבה.

א.   הפקדות עד 2000:

 • ניתן למשוך החל מגיל 60 במקרים של פרישה מהעבודה או צמצום ב50%.
 • אם עברו 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה ללא התחלה של עבודה חדשה, או התחלת עבודה בתור עצמאי.
 • אם עברו 13 חודשים ממועד עזיבת העבודה, רק באם עבר  לעבוד במקום שבו לא מפרישים עבורו כספים.

ב.   משנת 2000:

אין אפשרות למשיכה כסכום חד פעמי. ניתן לקבל את הכספים רק כקצבה חודשית לאחר גיל 60, או בקרן פנסיה ותיקה בגיל 55 לאישה.

ג.     במקרים חריגים ניתן לבקש אישור מיוחד: מות האדם, נכות, הוצאות רפואיות או הכנסות נמוכות.

ד.    ישנה אפשרות למשוך את הכסף לאחר הפרישה מהעבודה ולאחר גיל 60 כדרך של היוון קצבה, אם זו קצבה הנמוכה מ- 5% משכר המינימום (למעט בקרן פנסיה ותיקה). זאת בתנאי שאין הכנסות אחרות מעבודה.

לעצמאי בתכנית הונית

א.   עד שנת 2006:

ניתן למשוך את הכספים החל מגיל 60, בתנאי שעברו 5 שנים מיום הפקדת הכספים הראשונה באותה התכנית, או כעבור 15 שנים מתחילת ההפקדות.

ב.   בין השנים 2007 – 2006:

יכול למשוך לאחר גיל 60, בתנאי שעברו 5 שנים מיום הפקדת הכספים הראשונה באותה התכנית.

ג.     משנת 2008 כל ההפקדות הן לקופה קצבתית.

ד.    במקרים חריגים ניתן לבקש אישור מיוחד: מות האדם, נכות, הוצאות רפואיות או הכנסות נמוכות.

ה.   אישורים חריגים נוספים ניתנים לשוטר, סוהר או איש קבע, באם עברו 3 חודשים מיום הפרישה ובנוסף עברו 5 שנים מיום היותו שוטר, סוהר או איש קבע.

לעצמאי בקרן פנסיה

א.   הפקדות עד 30/04/97:

ניתן למשוך את הכספים החל מגיל 60, בתנאי שעברו 5 שנים מיום הפקדת הכספים הראשונה באותה התכנית, או כעבור 15 שנים מתחילת ההפקדות.

ב.   מיום 30/04/97 ואילך:

אין אפשרות למשיכה כסכום חד פעמי. ניתן לקבל את הכספים רק כקצבה חודשית לאחר גיל 60, או בקרן פנסיה ותיקה בגיל 55 לאישה.

ג.     במקרים חריגים ניתן לבקש אישור מיוחד: מות האדם, נכות, הוצאות רפואיות או הכנסות נמוכות.

ד.     ישנה אפשרות למשוך את הכסף לאחר הפרישה מהעבודה ולאחר גיל 60 כדרך של היוון קצבה,אם זו קצבה הנמוכה מ- 5% משכר המינימום (למעט בקרן פנסיה ותיקה). זאת בתנאי שאין הכנסות אחרות מעבודה.

לעצמאי בפוליסת ביטוח

א.   פוליסה שהופקה לפני 30/04/97:

 • הפקדות עד 2000: ניתן למשוך את הכספים החל מגיל 60, בתנאי שעברו 5 שנים מיום הפקדת הכספים הראשונה באותה התכנית, או כעבור 15 שנים מתחילת ההפקדות.
 • הפקדות אחרי 2000: אין אפשרות למשיכה כסכום חד פעמי. ניתן לקבלם רק כקצבה חודשית לאחר גיל 60.
 • במקרים חריגים ניתן לבקש אישור מיוחד: מות האדם, נכות, הוצאות רפואיות או הכנסות נמוכות.
 • ישנה אפשרות למשוך את הכסף לאחר הפרישה מהעבודה ולאחר גיל 60 כדרך של היוון קצבה,אם זו קצבה הנמוכה מ- 5% משכר המינימום (למעט בקרן פנסיה ותיקה). זאת בתנאי שאין הכנסות אחרות מעבודה.

ב.   פוליסה שהופקה אחרי 30/04/97:

אין אפשרות למשיכה כסכום חד פעמי. ניתן לקבלם רק כקצבה חודשית לאחר גיל 60.

ג.     במקרים חריגים ניתן לבקש אישור מיוחד: מות האדם, נכות, הוצאות רפואיות או הכנסות נמוכות.

ד.    ישנה אפשרות למשוך את הכסף לאחר הפרישה מהעבודה ולאחר גיל 60 כדרך של היוון קצבה,אם זו קצבה הנמוכה מ- 5% משכר המינימום (למעט בקרן פנסיה ותיקה). זאת בתנאי שאין הכנסות אחרות מעבודה.

מיסוי קצבת פרישה

גם על הקצבה שמקבל אדם לאחר פרישתו מוטל מס הכנסה. אולם בשל העובדה שעל חלק מכספים אלו כבר שולם מס, ישנם פטורים ממס. פטורים אלה נוגעים רק לגמלאים המקבלים קצבה הגבוהה משכר של 4,400 ₪ לגבר ו- 5,150 ₪ לאישה, היות ובקצבאות הנמוכות מסכומים אלה נקודות הזיכוי הרגילות מבטלות את חבות המס.
מס הכנסה מגדיר את הפטור כגבוה מבין 35% מתקרת קצבה מזכה או קצבה מוכרת.

ההגדרה של קצבה מזכה עומדת כיום על 8,380 ₪.
קצבה מוכרת מתייחסת לחלק של הכספים עליהם כבר שולם מס – החלק של העובד בקופת הגמל או חלק ההפקדות של העצמאי עליו לא קיבל הטבת מס. אם לדוגמה שכיר שקיבל משכורת של 30 אלף ₪ הפקיד 5% משכרו לקרן הפנסיה, מתוך סך הפקדות של 18.33% אזי חלק ההפקדות שלו הוא 5/18.33 =27.3%  ולכן הוא יקבל פטור של 27.3% מהקצבה המגיעה לו.

כאמור, הפטור הוא הגבוה מבין השניים ובדרך כלל משכר הגבוה מ- 10,000 ₪ הקצבה המוכרת גבוהה מתקרת קצבה מזכה, אך הכרחי לבדוק זאת בסיוע איש מקצוע.

נוסחת השילוב

נוסחת השילוב נובעת מסעיף 9 (א) לפקודת מס הכנסה ובאה לבחון את אחוז הפטור המגיע לגמלאי על הקצבה האמורה להתקבל, באם הוא משך את כספי הפיצויים בעבר.

משיכת פיצויים גורמת לפגיעה בפטור על הקצבה, כתלות בסכום הפיצויים שנמשכו פטורים ובעיתוי המשיכה. ככל שהמשיכה קרובה לתחילת קבלת הקצבה, חלק גדול יותר מהסכום שנמשך ייחשב בנוסחה ויפגע בפטור.

במשיכה לאחר תחילת קבלת הקצבה או עד 5 שנים לפני ההתחלה – יילקח בחשבון כל המענק הפטור. אם המענק הפטור התקבל בין השנה השישית לשנה החמש עשרה שלפני תחילת קבלת הקצבה – המענק יוקטן ב 10% על כל שנה.
מענק שנמשך יותר מחמש עשרה שנה לפני תחילת קבלת הקצבה לא ייחשב, ולכן לא יפגע בפטור על הקצבה.

הבדלים במיסוי על הקצבה יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים ולהשפיע על אורח החיים לאחר הפרישה ולכן מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל פעולה.

אין במאמר זה כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לחסכון פנסיוני והוא מובא כאן להמחשה בלבד. נקיטה בפעולות אלו אינה מהווה תחליף לקבלת חוות דעת וליווי מקצועי מאיש מקצוע.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן