סעיף 26

מהו סעיף 26? כיצד הוא משפיע עליי? מה עליי לעשות במקרה של עובד שהתפטר ודורש את כספי הפיצויים?
סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים מגן על כספי הפיצויים של העובד ואוסר על המעביד למשוך אותם חזרה. במדריך זה נסביר את מהות החוק ונסקור את השלכותיו

עובד יכול לסיים את עבודתו בהתפטרות או בפיטורים. על פי חוק בעת פיטורים חייב המעביד לשלם לעובד פיצויים. בשל מחויבות חוקית זו מפקידים רוב המעסיקים כספים לפיצויים במסגרת ההפרשות לחסכון הפנסיוני (לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים).
החוק אינו קובע כי המעביד מחויב לשלם פיצויי פיטורים גם לעובד שהתפטר ואכן, מעבידים רבים מושכים חזרה אליהם את הכספים שהפרישו לעובד, כאשר זה מתפטר.
עם זאת, סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי פעולה זו אינה חוקית במקרים רבים.

מהו סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים?

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי המעביד אינו יכול למשוך בחזרה כספים שהופרשו לקופת גמל לקצבה (ביטוח מנהלים או קרן פנסיה) בתור פיצויי פיטורים. זאת, אלא אם הוסכם אחרת במסגרת הסכם עבודה קיבוצי או חוזה עבודה אישי.
כיום, גם בשל חוק פנסיה חובה וגם בשל העובדה שלא ניתן להפקיד כספים לקופה מרכזית לפיצויים החל מינואר 2011, מרבית המעסיקים מפקידים את כספי הפיצויים לקופת החיסכון הפנסיוני של העובד. החל מינואר 2008 כל קופות הגמל הינן קופות לקצבה ולכן כל ההפקדות של המעביד אינן ניתנות למשיכה חזרה, גם אם העובד התפטר.
חשוב לציין כי במקרה של עובד אשר התפטר, קיבל בעלות על כספי הפיצויים והחליט למשוך אותם בצורה של סכום חד פעמי – המעביד רשאי לתבוע את החזרת הכספים אליו.

מה עליי לעשות במקרה של עובד שהתפטר ודורש את כספי הפיצויים?

כאמור, על פי סעיף 26 לחוק, כספי הפיצויים שייכים לעובד ויש לשחררם, אך יש לתת את הדעת על התכנית שבה הופקדו כספי הפיצויים: סכומים שהופרשו לקופת גמל מרכזית לפיצויים אינם נכללים בסעיף זה ולכן שייכים למעביד. כספים שהופקדו בתכנית הונית עד 2008 אינם עונים על הגדרת החוק, אך במקרה כזה חשוב להתעדכן ולוודא כי הפסיקה העדכנית לא החילה את סעיף 26 על הכסף.

המאמר כולל מידע כללי ואינו מחייב את חברת ממון. המידע נועד להשכלה כללית, ואינו מהווה המלצה לביצוע מהלך או אי ביצועו. לפני קבלת החלטה בנושא זה יש לקבל חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך המתמחה בתחום.

שתפו:

דילוג לתוכן