פיצויי פיטורים

מהו השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים? מהי הלנת פיצויים? למי שייכים פיצויי הפיטורים של עובד שנפטר?
לעובד המפוטר מגיעים פיצויי פיטורים על פי חוק. במדריך זה נסביר את תקנות החוק ואת אופן חישוב גובה הפיצויים ונענה על שאלות הקשורות לפיצויי הפיטורים

פיצויי פיטורים, כפי שהם מוגדרים בחוק פיצויי פיטורים התשכ”ג (1963), הינם תשלומים המגיעים לעובד שפוטר, במטרה לפצות את העובד על אובדן מקום עבודתו.

הזכות לקבל פיצויי פיטורים ניתנת למי שפוטר לאחר שעבד שנה אחת ברציפות, או למי שעבד פחות משנה ושמעבידו פיטר אותו במטרה שלא לשלם את פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת, במקרים מסוימים גם התפטרות מקנה את הזכות לפיצויי פיטורים (התפטרות בדין מפוטר).

גובה הפיצויים מחושב על פי משכורת חודשית כפול מספר שנות העבודה. מידע בנושא מיסוי פיצויי פיטורים ניתן למצוא במאמר מיסוי ביטוח פנסיוני.

מהו השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים?

על פי חוק פיצויי פיטורים, עובד שכיר זכאי לפיצוי בשווי חודש שכר עבור כל שנת עבודה. הפיצויים מחושבים על פי השכר האחרון (ברוטו) של העובד.

  • רכיבי השכר הנכללים בחישוב פיצויי הפיטורים – שכר היסוד, תוספת יוקר, תוספת משפחה, תוספת ותק ותוספת מקצועית.
  • רכיבי השכר שאינם נכללים בחישוב פיצויי פיטורים – דמי אחזקת רכב, דמי הבראה, דמי נסיעה, דמי אחזקת טלפון, בונוסים, שעות נוספות, אש”ל, דמי ביגוד ומשכורת 13.

אם חלו שינויים באופן העסקת העובד השכיר, יחושבו הפיצויים באופן יחסי לכל תקופת עבודה בנפרד – על פי השכר האחרון ששולם בה.

לדוגמא: עובד שכיר עבד במשך שנתיים במשרה מלאה, ושכרו החודשי (ברוטו, ללא רכיבי השכר שאינם מוכרים לצורך פיצויים) עמד על 5,000 שקל. לאחר מכן, עבד במשך שנה בחצי משרה, ושכרו עמד על 2,500 שקל בחודש. עם פיטוריו (או התפטרות בדין מפוטר), יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים בסך של 10,000 שקל עבור השנתיים הראשונות, ו-2,500 שקל עבור השנה השלישית. בסך הכל: 12,500 שקל.

אותו עיקרון חל גם לגבי עובד שהמעסיק הפחית את שכרו. פיצויי הפיטורים שלו יחושבו כך: השכר האחרון שלפני ההפחתה כפול מספר שנות העבודה + השכר האחרון אחרי ההפחתה כפול מספר שנות העבודה בתנאים החדשים.

כיצד מחושבים הפיצויים לעובד בשכר לא קבוע?

·        עובד בשכר יומי – תעריף יום העבודה האחרון כפול ממוצע ימי העבודה ב- 12  החודשים האחרונים.

·        עובד בשכר שעתי – תעריף שעת העבודה כפול ממוצע שעות העבודה ב- 12 החודשים האחרונים.

העובד נפטר. למי שייכים פיצויי הפיטורים (מענק מוות)?

במקרה של פטירת העובד מועברים כספי הפיצויים (מענק מוות) לשאיריו, כפי שהם מוגדרים בחוק פיצויי פיטורים. החוק מגדיר את השאירים כ”בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן-זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח… ובאין בן-זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר, וכן אחים ואחיות שגרו בבית הנפטר לפחות 12 חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר”.

חשוב לדעת:

  • כספי הפיצויים יחולקו באופן שווה בין כל השאירים.
  • נכון לינואר 2010, מענק שמקבלים שאיריו של עובד שנפטר פטור ממס, עד לגובה של שתי משכורות עבור כל שנת עבודה, ובכל מקרה עד  לתקרה של 23,300 שקל.
  • במקרה שכספי הפיצויים של העובד שנפטר מופקדים בביטוח מנהלים או בקופת גמל, תבוצע חלוקת מענק המוות כך: את כספי התגמולים יקבלו המוטבים אותם הגדיר העובד בעת שהצטרף לקופת הגמל / ביטוח המנהלים. את כספי הפיצויים יקבלו שאיריו, לפי הגדרתם בחוק.

מהי הלנת פיצויים?

הלנת פיצויים היא איחור בתשלום דמי פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד.

בדרך כלל, מקובל להעביר לעובד את הפיצויים ביום בו הוא מסיים את עבודתו, כלומר עם סיום יחסי עובד-מעביד. ואולם, החוק מתיר למעביד לשלם את הפיצויים עד 15 ימים מיום סיום יחסי עובד-מעביד.

תשלום הפיצויים לאחר 15 יום מאפשרת לעובד לבקש מבית הדין לעבודה לזכות אותו בפיצויי הלנה, על פי החישוב הבא:

·        פיצויי הלנה בתוספת ריבית והצמדה – אם פיצויי הפיטורים הועברו לאחר 16 ימים, אך תוך פחות מ-30 ימים.

·        פיצויי הלנה בתוספת הצמדה ו-20 אחוז ריבית – עבור כל חודש של איחור בתשלום פיצויי הפיטורים.

שלילת פיצויי פיטורים

  • החוק אינו מאפשר למעביד לבחור האם לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים או אם לאו, אך במקרים חריגים ומחמירים קיים היתר לשלילת כספי הפיצויים, כאשר ברוב המקרים יהיה היתר זה נתון לשיקול דעתו של בית הדין לעבודה.
  • בהתקיים הסכם קיבוצי החל על מרבית העובדים בענף שבו עוסק העובד, מאפשר החוק למעביד לפעול על פי הסכם זה, הקובע אילו סנקציות יוטלו על העובד, כאשר הסנקציה החמורה מכולן היא שלילת פיצויי פיטורים.
  • בהיעדר הסכם קיבוצי שכזה, רק בית הדין לעבודה יכול לאפשר שלילת פיצויים.
  • המקרים בהם מאפשר בית הדין למעביד לשלול את פיצויי הפיטורים של עובד הם בדרך כלל אירועים חריגים של הפרות   משמעת חמורות, וגם אז מתחשב בית הדין בעובדה שהעובד קיבל עונש בדמות הפיטורים עצמם.

המאמר כולל מידע כללי ואינו מחייב את חברת ממון. המידע נועד להשכלה כללית, ואינו מהווה המלצה לביצוע מהלך או אי ביצועו. לפני קבלת החלטה בנושא זה יש לקבל חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך המתמחה בתחום.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן