קרן השתלמות

כיצד בוחרים קרן השתלמות? האם ניתן לעבור קרן השתלמות?
קרן השתלמות היא אפיק ההשקעה היחיד בישראל הפטור באופן מלא ממס. היא משמשת כמכשיר פיננסי המתאים גם לעובד שכיר, גם לעצמאי וגם לבעל שליטה בחברה, ומהווה קופת חיסכון משתלמת במיוחד. במדריך ממון לקרן השתלמות נפרט את יתרונות קרן ההשתלמות ונענה על שאלות נפוצות.

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח בינוני. על פי הגדרתה בחוק מיועדת הקרן למימון השתלמות מקצועית, אולם בפועל, אחרי שש שנים ניתן להשתמש בכספים שנחסכו בה לכל מטרה.

היתרון הגדול של קרן השתלמות טמון בהטבות המס שהיא מעניקה – בזמן הפקדת הכספים (עד לתקרה הקבועה בחוק) וגם בזמן משיכתם: ההפקדה בקרן (חודשית או חד-פעמית), התשואה על ההפקדה וגם משיכת הכספים – אינן חייבות במס.

על פי סעיף 9(16א) בפקודת מס הכנסה, הפטור ממס ניתן במקרים הבאים:

 • משיכת כספים מהקרן לכל צורך, בתום שש שנים ממועד ההפקדה הראשון
 • משיכת כספים מהקרן לצורך השתלמות מקצועית, בתום שלוש שנים ממועד ההפקדה הראשון
 • משיכת כספים מהקרן לכל צורך, על ידי אישה מעל גיל 60 או גבר מעל גיל 65 שהם בעלי שלוש שנות ותק בקרן
 • משיכת כספים מהקרן לכל צורך, על ידי יורשי עובד שכיר שנפטר

קרן השתלמות לשכיר

במסגרת קרן השתלמות לעובד שכיר, מפקיד העובד עד 2.5 אחוזים משכרו (עד לתקרה הקבועה בחוק). המעסיק מוסיף הפקדה של עד 7.5 אחוזים משכר העובד (עד לתקרה  הקבועה בחוק). בשיטה זו, מופקדים לקרן מדי חודש עד 10 אחוזים משכר העובד.

נכון לשנת 2009, תקרת המשכורת הקובעת להפקדות חודשיות לקרן של עובד שכיר עומדת על 15,712 שקל. הפקדה מעל לתקרה חייבת במס על חלקו של המעסיק, לפי שיעור המס השולי.

דוגמא:

 • העובד מפקיד לקרן 2.5 אחוזים משכרו – עד 393 שקל
 • המעסיק מפקיד לקרן 7.5 אחוזים משכר העובד – עד 1,178 שקל
 • סך ההפקדות החודשיות של העובד ושל המעסיק מגיע ל-10 אחוז משכר העובד – עד 1,571 שקל

האם מעסיק חייב לפתוח קרן השתלמות לעובדיו?

לא. על פי חוק פנסיה חובה המעסיק מוטלת חובה על פי חוק לפתוח לעובדיו חיסכון פנסיוני, אולם הוא אינו חייב בפתיחת קרן השתלמות.

עם זאת, כדאי לעובד שכיר לבקש מהמעסיק לפתוח עבורו גם קרן השתלמות:

 • העובד ייהנה מאפיק חיסכון משתלם הפטור ממס
 • המעסיק ייהנה מהטבות מס, מאחר שהפקדה לקרן השתלמות נחשבת לו כהוצאה מוכרת (עד לתקרה הקבועה בחוק).

על פי רוב, מעסיק יסכים לפתוח קרן השתלמות רק עבור עובד בעל ותק של שנה ומעלה.

קרן השתלמות לבעל שליטה

תקנות מס הכנסה מאפשרות גם לבעל שליטה בחברת מעטים (חברה הנמצאת בשליטה של עד חמישה אנשים) ליהנות מיתרונותיה של קרן השתלמות:

 • נכון לשנת 2010, החברה רשאית להפקיד לקרן עד 4.5 אחוזים משכר בעל השליטה, עד לתקרה של 188,544 שקל בשנה. כלומר, בסך הכל תפקיד החברה בקרן עד 8,484 שקל.
 • בנוסף, בעל השליטה יפקיד בקרן עד 1.5 אחוזים משכרו, לפי תקרה של 188,544 שקל בשנה.
 • בסך הכל יופקדו בקרן של בעל השליטה עד 6 אחוזים משכרו השנתי (בכפוף לתקרה) – 11,312 שקל.

קרן השתלמות לעצמאי

גם עצמאי יכול לפתוח לעצמו קרן השתלמות וליהנות מאפיק חיסכון משתלם:

 • חלק מההפקדות לקרן מוכרות לצרכי מס
 • בתום שש שנים ניתן למשוך את הכספים שהצטברו בקרן כשהם פטורים ממס

על פי תקנות מס הכנסה, עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 7 אחוזים מהכנסתו – וליהנות מהטבת מס על 4.5 אחוזים כהוצאה מוכרת.

בדומה להפקדות של עובד שכיר, גם הפקדות של עצמאי מוגבלות בתקרה: נכון לשנת 2010, התקרה עומדת על 4.5 אחוזים מהכנסה שנתית של 234 אלף שקל. כלומר, הסכום המקסימאלי שיכול עצמאי להפקיד בקרן השתלמות עומד על 16,380 שקל בשנה.

התשואה של קרן השתלמות

התשואה של קרן השתלמות מושפעת מאפיקי ההשקעה שלה. הקרן רשאית להשקיע את הכספים שהיא מנהלת בכל אפיקי ההשקעה הקיימים – סולידיים (כמו אגרות חוב) וספקולטיביים ותנודתיים יותר (כמו מניות).

אם ההשקעה של הקרן הייתה מוצלחת וערך הנכסים שרכשה עלה – תשואת הקרן עולה בהתאם. אם ההשקעה של הקרן לא הייתה מוצלחת וערך הנכסים שרכשה ירד – תשואת הקרן יורדת (תשואה שלילית).

מכאן שהתשואה של קרן השתלמות קשורה לרמת הסיכון הכרוכה בהשקעותיה. מצד אחד, השקעה בנכסים תנודתיים יותר (כמו מניות) תניב על פי רוב תשואה גבוהה יותר מאשר השקעה בנכסים סולידיים (כמו אגרות חוב). מצד שני, השקעה בנכסים תנודתיים מעלה את רמת הסיכון – ואת הסיכוי להפסד.

לכן, לפני שבוחרים קרן השתלמות, יש לבחון את התשואה שהשיגה הקרן בשנים קודמות. כדי לוודא את ביצועי הקרן, כדאי לבחון את תשואותיה במשך שלוש השנים האחרונות לפחות.

דמי ניהול בקרן השתלמות

קרן השתלמות רשאית לגבות דמי ניהול שנתיים בגובה של עד 2 אחוזים מהיתרה הצבורה. עם זאת, התחרות בין קרנות הנאמנות מאפשרת התמקחות על גובה דמי הניהול. במקרים רבים, קרנות נאמנות יסכימו להפחית משמעותית את דמי הניהול – עד לגובה של כחצי אחוז. חשוב לבדוק את דמי הניהול משום שהתשואה על הכסף המושקע בקרן ההשתלמות אינה מובטחת, אך דמי הניהול המשולמים – כן.

שאלות ותשובות בנושא קרן השתלמות

כיצד בוחרים קרן השתלמות?

המגוון הרחב של קרנות השתלמות והגופים המנהלים אותן, מחייב לבצע בדיקת שוק מקיפה לפני הבחירה באפיק החיסכון המתאים. בדיקת הקרנות השונות וההשוואה ביניהן צריכה להתייחס לפרמטרים הבאים:

1. רמת הסיכון והתשואה של הקרן

שני המדדים המרכזיים לבחירת הקרן המתאימה. ככל שרמת הסיכון של הקרן גבוהה יותר (כלומר, תמהיל ההשקעות של הקרן כולל מידה רבה יותר של אפיקים תנודתיים כמו מניות) – התשואה שלה עשויה להיות גבוהה יותר. מנגד, סיכון גבוה עלול להוביל לתשואה נמוכה ואף להפסד (תשואה שלילית).

הכלי שבאמצעותו ניתן לשקלל את הסיכון והתשואה נקרא מדד שארפ. המדד מבצע תיאום בין התשואה שהשיגה הקרן לבין הסיכון שהיה כרוך בהשקעה. בדרך זו המדד מאפשר למעשה למשקיע לדעת כיצד הושגה התשואה – בסיכון גבוה או בסיכון נמוך יותר. ככל שהמדד גבוה יותר, הדבר מעיד כי התשואה שהושגה הייתה גבוהה ביחס לסיכון.

ההחלטה על רמת הסיכון הרצויה נובעת, בדרך כלל, משני פרמטרים:

 • אופי המשקיע – משקיע סולידי וזהיר יעדיף, בדרך כלל, קרן בעלת רמת סיכון נמוכה שתשיג עבורו תשואה נמוכה יותר, אך מובטחת. משקיע המוכן ליטול סיכון, יעדיף בדרך כלל קרן בעלת רמת סיכון גבוהה, שעשויה להשיג עבורו תשואה גבוהה יותר.
 • טווח ההשקעה –לפי הכלל הנהוג בתחום זה, ככל שטווח ההשקעה קצר יותר, כך מומלץ יותר להימנע מהשקעה בקרן בעל רמת סיכון גבוהה, ולהפך. כלומר, משקיע המתכנן למשוך כספים מקרן השתלמות לפני תום שש שנים – יעדיף בדרך כלל קרן ברמת סיכון נמוכה יותר. משקיע המתכנן למשוך כספים רק בתום שש שנים, או לא לפדותם כלל, יעדיף בדרך כלל קרן בעלת רמת סיכון גבוהה יותר.

2. תמהיל אפיקי השקעה

התשואה ורמת הסיכון נגזרות ממדיניות ההשקעה של הקרן. לכן יש לבדוק מראש את אופי ההשקעות שלה: האם הקרן דוגלת במדיניות סולידית ומשקיעה באפיקים הנחשבים בטוחים יותר (למשל, אגרות חוב ממשלתיות), או באפיקים תנודתיים פחות בטוחים (למשל, מניות)?

3. ביצועי הקרן

כדי לוודא את התנהלות קרן ההשתלמות וביצועיה, יש לבדוק את תשואת הקרן ורמת הסיכון שלה בשנים קודמות. פרק הזמן המקובל לבדיקה מסוג זה הוא שלוש שנים לפחות.

4. הנהלת הקרן

לזהותו של הגוף המנהל וליציבותו הפיננסית (היקף הנכסים המנוהל) יש חשיבות רבה במהלך בחירת קרן השתלמות. גוף גדול, המנהל נכסים רבים, נחשב בדרך כלל ליציב ובטוח יותר. גם רמת השירות של גוף ותיק ובעל מוניטין צפויה להיות טובה ואיכותית יותר.

5. גובה דמי הניהול

קרן השתלמות רשאית לגבות דמי ניהול שנתיים בגובה של עד 2 אחוזים מהיתרה הצבורה. בפועל, ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול. חלק גדול מהקרנות מסכימות להפחית את דמי הניהול לאחוז, ולעיתים אף לחצי אחוז.

דמי הניהול בקרנות השתלמות של איגודים מקצועיים נמוכים יותר, לעומת דמי הניהול בקרנות פרטיות. על פי רוב, גובה דמי הניהול בקרנות השתלמות של איגודים מקצועיים נע בין 0.3 אחוזים לחצי אחוז.

האם ניתן לעבור לקרן השתלמות אחרת?

כן. ניתן לעבור מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת, ללא כל עמלה, קנסות או עלויות אחרות. לעתים, מעבר כזה עשוי להוזיל את דמי הניהול ואף לשפר את התשואה.

חשוב לדעת: בעת המעבר מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת, זכויות הוותק נקבעות לפי הקרן בעלת ותק ההפקדות הגדול יותר.

כיצד ניתן למשוך קרן השתלמות על סמך וותק של קרן אחרת?

משיכה של קרן שאינה נזילה (עדיין אין וותק מספיק) על סמך וותק של קרן נזילה יש לבצע לפי הסדר הבא:

1)     יש להוציא מהקופה הנזילה “אישור על הוותק” המופנה לקרן שאינה נזילה וכולל את:

•         פרטי החשבון והעמית (בקופה הנזילה).

•         מועד הפקדה אחרון בקופה.

•         תאריך נזילות או תאריך וותק.

•         אישור שלא בוצעו משיכות בקרן.

•         משפט המציין כי הקרן חסומה להפקדות חדשות.

2) בשלב הבא יש לבקש משיכה של הקרן שאינה נזילה על בסיס הוותק של הקרן הנזילה (טופס משיכה+אישור וותק)

3) לאחר ביצוע המשיכה מהקרן שאינה נזילה, יש לבקש משיכה של הקרן הנזילה תוך צירוף אישור על ביצוע המשיכה מהקרן שאינה נזילה.

פעולה זו אפשרית כאשר לפחות אחת משתי הקרנות היא במעמד שכיר.

המידע המופיע במאמר הוא בבחינת מידע כללי ואינו מחייב את חברת ממון. המידע נועד להשכלה כללית, ואינו מהווה המלצה להשקיע או לא להשקיע באחד ממוצרי שוק ההון. לפני קבלת החלטה בנושא זה יש לקבל חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך המתמחה בתחום.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן