קרן פנסיה ותיקה מאוזנת

מהי קרן פנסיה ותיקה מאוזנת? האם ניתן להצטרף לקרן כזו? מהו היתרון של קרן ותיקה מאוזנת על קרן חדשה?
קרן פנסיה ותיקה מאוזנת היא מוצר ביטוח פנסיוני, המשלב חיסכון לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה עם כיסויים ביטוחיים – ביטוח חיים וקצבת נכות. במדריך זה נבהיר את מושגי המפתח ונעמוד על תכונות קרן הפנסיה הותיקה המאוזנת.

בשנת 1995 התבצעה רפורמה בתחום קרנות הפנסיה: כל הקרנות שפעלו עד אז, ביניהן שמונה קרנות שנקלעו לקשיים כלכליים, נסגרו לקבלת חברים חדשים. במקביל, נפתחו קרנות פנסיה חדשות.
בשנת 2003 אישרה הכנסת את הסדר קרנות הפנסיה. במסגרת ההסדר, הלאימה המדינה את שמונה הקרנות שנקלעו לקשיים ומינתה להן מנהל מיוחד.
קרן פנסיה שפעלה עד 1995 תוך שמירה על איזון אקטוארי, נקראת קרן פנסיה ותיקה מאוזנת. קרן שפעלה עד לאותה שנה ונקלעה לגירעון אקטוארי, נקראת קרן פנסיה ותיקה גירעונית (או קרן פנסיה שבהסדר). קרן שהחלה לפעול באותה שנה נקראת קרן פנסיה חדשה (או קרן פנסיה מקיפה).

קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות הן: עמית – קופה לפנסיה ותגמולים בע”מ, יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע”מ, קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע”מ, קרן עתודות, קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בע”מ, קרן גמלאות של חברי דן בע”מ, קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא”י בע”מ, גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע”מ, עתידית קופת פנסיה בע”מ, ומגן – קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות תחבורה ושירותים – אגודה שיתופית בע”מ.

מהי קרן פנסיה ותיקה מאוזנת?

קרן פנסיה ותיקה מאוזנת היא מוצר ביטוח פנסיוני המשלב חיסכון לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה (קצבת זקנה), עם כיסויים ביטוחיים שנועדו לספק הגנה כלכלית לחוסך ולמשפחתו.

חלק מקרנות הפנסיה הוותיקות הציעו בעבר גם אפשרות לפנסיית יסוד – צבירת כספים לצרכי קצבת זקנה בלבד, ללא כל כיסוי ביטוחי.

  • קצבת זקנה – בגיל הפרישה (מוקדמת או הקבועה בחוק) יקבל החוסך פנסיה שתאפשר לו לשמור על רמת החיים. במקרה של מות החוסך המקבל קצבת זקנה, יועברו התשלומים החודשיים לשאירים.
  • קצבת שארים – במקרה של מות החוסך לפני גיל הפרישה, יהיו בני משפחתו זכאים לקצבת שאירים (אם השאירים הם ילדי החוסך, הזכאות לקצבה מסתיימת בגיל 21, אלא אם כן הם מוגדרים כיתומים שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם לפרנסה).
  • קצבת נכות – במקרה של תאונה או מחלה המובילה לנכות לפני גיל הפרישה, יהיה החוסך זכאי לקצבת נכות. גובה הקצבה נקבע לפי שיעור הנכות: נכות מינימאלית היא פגיעה של 30 אחוז בכושר העבודה, ופגיעה של למעלה מ-70 אחוז נחשבת לנכות מלאה. במקרה של מות החוסך, תעבור קצבת הנכות לשאירים.

היכן מושקעים כספי הקרן?

קרן פנסיה ותיקה מאוזנת רשאית להשקיע 70 אחוז במוצרי שוק ההון השונים, ו-30 אחוז באגרות חוב (אג”ח) מיועדות הנושאות ריבית מובטחת של 4.86 אחוזים לשנה.

הפקדות לקרן פנסיה

ההפרשה החודשית לקרן פנסיה ותיקה מאוזנת מתחלקת בין העובד השכיר לבין המעביד:

  • העובד מפריש לחיסכון (תגמולים) עד 7 אחוזים משכרו.
  • המעביד מפריש לתגמולים עד 7.5 אחוזים, ועד 8.33 אחוזים לפיצויי פיטורים.

עובד עצמאי רשאי להפריש לקרן פנסיה ותיקה מאוזנת עד 16 אחוז מהכנסתו החודשית.

חשוב לדעת: בניגוד לקרן פנסיה חדשה, בקרן פנסיה ותיקה לא קיימת תקרת הפקדה (נכון לשנת 2010, נקבע רף עליון להפקדה חודשית לקרן פנסיה חדשה – 3,280 שקל, כלומר 20.5 אחוז ממשכורת או הכנסה בגובה של פעמיים השכר הממוצע במשק).

כיצד נקבעת קצבת הזקנה?

קצבת זקנה מחושבת באמצעות הכפלת השכר הקובע בשיעור קצבת הזקנה (באחוזים) שצבר החוסך. סך שיעור הקצבה לא יעלה על 70 אחוז מהשכר הקובע. סכום הקצבה החודשית המינימאלית עומד על 3,850 שקל (ומתעדכן מעת לעת). החוסך זכאי להוון עד 25 אחוז מהקצבה לתשלום חד-פעמי למשך עד חמש שנים.

בדרך כלל, הקצבה מתעדכנת בהתאם למדד – כאשר המדד עולה ב-4.25 אחוזים לעומת המדד ששימש לעדכון הקודם של הקצבה, או בחלוף שנתיים מהעדכון האחרון.

חשוב לדעת: חוסך בגיל פרישה שהפריש לקרן תגמולים במשך למעלה מ-35 שנים (420 חודשים), זכאי לקבל תשלום חד-פעמי (מענק שנים עודפות): 6.25 אחוזים מממוצע השכר הקובע עבור כל חודש מעבר ל-420 החודשים.

פרישה מוקדמת

גיל הפרישה הקבוע בחוק הוא 64 לאישה ו-67 לגבר. קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות מאפשרות לעמיתים לצאת לפנסיה מוקדמת – בדרך כלל בגיל 60 (גיל הפרישה המוקדמת קבוע בתקנון של כל קרן. כך, למשל, חלק מהקרנות קבעו את גיל הפרישה המוקדם לגבר ל-65).

חשוב לדעת: היקף קצבת הזקנה בגיל פרישה מוקדם יהיה קטן יותר לעומת היקפה בגיל הפרישה הקבוע בחוק.

האם ניתן לעבור לקרן אחרת?

תקנות הניוד הפנסיוני אינן חלות על קרנות פנסיה ותיקות. המשמעות: לא ניתן להעביר את הכספים שנצברו בקרן פנסיה ותיקה מאוזנת לקרן אחרת, או לאפיק חיסכון פנסיוני אחר (קרן פנסיה חדשה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).

האם מבוטח בפנסיה תקציבית יכול להצטרף לקרן מאוזנת?

כן, בתנאים מסוימים:

  • אם יעמוד בתנאי ההצטרפות המופיעים בתקנון הקרן.
  • אם הזכויות במסגרת הסדר הפנסיה התקציבית נצברו לפני חודש ינואר 1995 (המועד בו התבצעה הרפורמה בתחום קרנות הפנסיה).
  • אם אינו מקבל קצבה מהמעביד במסגרת הסדר פנסיה תקציבית.
  • אם ממועד צבירת הזכויות האחרון במסגרת הסדר פנסיה תקציבית ועד למועד הצטרפות לקרן חלפו עד שנתיים.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן