תעודות סל

מהן תעודות סל? מהם היתרונות של תעודות סל? מה כדאי לבדוק לפני רכישת תעודות סל?
תעודת סל היא סוג של נייר ערך העוקב אחרי ביצועי מדדים של קבוצת מניות, או קבוצת אגרות חוב, או מטבעות או סחורות. במדריך זה נביא את היתרונות והחסרונות של תעודות הסל ונעמוד על ההבדלים בין הסוגים השונים.

מהן תעודות סל?

תעודת סל היא סוג של נייר ערך הנסחר בבורסה לניירות ערך. התעודה עוקבת (מחקה) אחרי ביצועי מדדים של קבוצת מניות, או קבוצת אגרות חוב, או מטבעות (למשל, יורו או דולר), או סחורות (למשל, זהב, כסף או נפט). מנפיק התעודה מתחייב, כי בתום תקופת האחזקה בתעודה הוא ישלם למשקיע את מחיר ההשקעה בתוספת רווחים או ניכוי הפסדים.

תעודת סל נחשבת להשקעה סולידית, בטוחה ויציבה יותר לעומת מניה. זאת, מאחר שהיא מייצגת תנודה של מדדים – ולא תנודה של נייר ערך אחד. כלומר, בניגוד להשקעה במניה אחת, הרווח או ההפסד של תעודת סל נקבעים על פי השינויים במדד הכולל מספר רב של מניות. מכאן, שתעודת סל מתאימה למשקיע המעריך שמדד מסוים יעלה – ומעוניין להחזיק בנייר ערך המחקה את עליית המדד.

דוגמא: תעודת סל הצמודה למדד ת”א 25 בבורסה לניירות ערך בתל-אביב כוללת את כל ניירות הערך הנסחרים במסגרת מדד זה.

סוגי תעודות סל

 • תעודת מניות – עוקבת אחרי מדדי מניות בישראל או בחו”ל.
 • תעודת אג”ח – עוקבת אחרי מדדים של אגרות חוב (ממשלתיות או פרטיות).
 • תעודה מורכבת – עוקבת אחרי מספר מדדים (קבועים או משתנים), או תעודה העוקבת אחרי נוסחאות המבוססות על מדד מסוים.
 • תעודת מט”ח – עוקבת אחרי שערי מטבעות זרים (ונקראת גם תעודת התחייבות).
 • תעודת סחורה – עוקבת אחרי מחירי סחורות שונות.
 • תעודה בחסר (שורט) – התעודה מתנהגת ביחס הפוך למדד שאחריו היא עוקבת. כלומר, התעודה מאפשרת למשקיע להרוויח דווקא כאשר המדד יורד.

היכן ניתן לרכוש תעודות סל?

תעודות סל נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב וניתנות לרכישה באמצעות הבנקים, בתי השקעות או אצל מנפיקי תעודות סל. באמצעות גופים אלה ניתן לרכוש גם תעודות סל מחו”ל, העוקבות אחרי מדדים במדינות שונות ברחבי העולם.

כיצד נקבע המחיר של תעודת סל?

המחיר נקבע על ידי הגוף המנפיק את התעודה לפי מחיר הנכס שאחריו עוקבת התעודה, וכן על פי שורה של מרכיבים משתנים, ביניהם היצע וביקוש, דמי הניהול והתשואה. עלויות הקנייה, המכירה ועמלת דמי המשמרת נקבעות על ידי הבנק או בית ההשקעות שבו מתנהל חשבון ניירות הערך של המשקיע.

דמי ניהול

בניגוד למוצרים פיננסיים אחרים, נושא דמי הניהול והעלויות הכרוכות באחזקת תעודות סל שקליות, הוא מורכב יותר ופחות “שקוף” עבור המשקיע הממוצע.

חלק גדול ממנפיקי התעודות (שקליות ואחרות) אינם גובים כלל דמי ניהול, אלא לוקחים לעצמם את הדיבידנדים – כולם או חלקם. חלק מהמנפיקים מעמידים את גובה דמי הניהול על 0.1 עד 1 אחוזים, הנגבים באופן ישיר מהתעודה.

עם זאת, העלות הריאלית של אחזקת תעודת סל שקלית מבחינת המשקיע עשויה להיות גבוהה יותר ולהגיע גם ל-2.5 אחוזים ויותר. הסיבה: אי חלוקת דיבידנדים ואי החזרת הפרשי ריבית למשקיעים.

זאת ועוד: כאשר מדובר בתעודת סל שקלית, המנפיק אינו יכול להתחייב מראש על היקף הוצאות גידור החשיפה למטבע זר (הוצאות קואנטו). מכאן, שקיימת בעיה מסוימת להציג מראש בפני המשקיע את העלות הריאלית של התעודה.

מיסוי על תעודות סל

על תעודת סל חלות תקנות המיסוי של ניירות ערך:

 • תעודת סל העוקבת אחרי מדדי מניות בישראל – מס רווח הון של 20 אחוז.
 • תעודת סל העוקבת אחרי מדדי מניות בחו”ל – מס רווח הון של 20 אחוז (רווח נטו, בניכוי עליית שער המטבע).
 • תעודות סל העוקבות אחרי מטבע חוץ – מס של 20 אחוז על הריבית, ומס על חלק הרווח הגבוה מהרווח המט”חי.
 • תעודת סל העוקבת אחרי אגרות חוב – מס של 15 אחוז.

מהם היתרונות של תעודות סל?

 • עמלות נמוכות – דמי ניהול שנתיים נמוכים מאוד (בדרך כלל, בין 0.1 אחוזים עד אחוז אחד), כאשר לעיתים הגוף המנפיק מעניק פטור מתשלום למחזיקים בתעודה. עמלת הקנייה / מכירה זהה לעמלה על רכישת נייר ערך בודד.
 • ריבית משתלמת – על פי רוב, הריבית על תעודת סל גבוהה יותר לעומת הריביות על מוצרים פיננסיים אחרים, כדוגמת חשבון חיסכון / פיקדון בבנק.
 • קבלת דיבידנד – חלק ממנפיקי תעודות סל מחלקים דיבידנד למשקיעים.
 • סחירות גבוהה – תעודת סל סחירה (לרכישה או מכירה) במהלך כל יום המסחר הרציף בבורסה לניירות ערך. זאת, בניגוד למכשירים פיננסיים אחרים שהמסחר בהם מתבצע רק בשעה קבועה של יום המסחר.
 • פיזור השקעה – התעודה עוקבת אחרי כל המניות במדד מסוים. לכן, בניגוד להשקעה במניה אחת, רכישת תעודת סל מפזרת את ההשקעה ומפחיתה את החשיפה להפסד אפשרי.
 • מנגנון המרה – בכפוף לתנאי התשקיף של התעודה, ניתן להמיר אותה למניות, או למטבע, או לשווי הכספי של המדד.
 • גיוון ההשקעה – באמצעות רכישת תעודה העוקבת אחרי מדדים שונים, ניתן לגוון את תיק ההשקעות ולהפחית את רמת הסיכון. כמו כן, תעודת סל מאפשרת חשיפה לנכסים כלכליים ברחבי העולם.
 • שקיפות מלאה – המדדים שאחריהם עוקבת התעודה מתפרסמים באופן שוטף בכלי התקשורת, ולכן קל ופשוט לדעת מהי רמת הביצועים שלהם.
 • השקעה קטנה – רכישת תעודת סל מאפשרת כניסה לשוק הון בהשקעה של סכומים קטנים יחסית.

מהם החסרונות של תעודות סל?

 • דמי ניהול נסתרים – קשה להבין כמה מרוויחות החברות מתעודות הסל, בשל העובדה שדמי הניהול נגזרים בדרך כלל מהדיבידנדים.
 • לא משיגה תשואת יתר – תעודת סל לעולם לא תשיג תשואה טובה יותר מהמדד עליו היא מתבססת.
 • תשואות נמוכות לטווח הקצר – ההשקעה הנכונה בתעודות אלה היא השקעה לטווח ארוך, משום שלרוב, התשואות בטווח הקצר נמוכות.
 • חשיפה לסיכוני יציבות פיננסית – היציבות של תעודות הסל נמוכה מזו של קרן נאמנות ותלויה בגוף העומד מאחוריה.

כיצד לבחור תעודת סל?

ישנם מספר פרמטרים שיש לבחון לפני קבלת החלטה על השקעה בתעודת סל. אין לראות במידע שלהלן משום המלצה לרכוש תעודת סל או כל מוצר אחר של שוק ההון. יש להיוועץ בגורם מקצועי המתמחה בשוק ההון, כאשר קבלת ההחלטה של המשקיע הפוטנציאלי תיעשה לפי היקף הנכסים העומדים לרשותו ולרמת הסיכון המתאימה לו.

 • לבצע סקר שוק במטרה לעמוד על כדאיות המדד שאחריו עוקבת התעודה.
 • לבדוק את גובה דמי הניהול והעמלות של הגוף המנפיק.
 • לוודא את יכולותיו של הגוף המנפיק לעמוד בהתחייבות הכספית הכרוכה בתעודה.
 • לבדוק את הביצועים של התעודה בשלוש השנים האחרונות.
 • לבדוק את מדיניות חלוקת הדיבידנד.
 • להיוועץ בגורם מקצועי בתחום המסחר בניירות ערך.

המידע המופיע במאמר הוא בבחינת מידע כללי ואינו מחייב את חברת ממון. המידע נועד להשכלה כללית, ואינו מהווה המלצה להשקיע או לא להשקיע באחד ממוצרי שוק ההון. לפני קבלת החלטה בנושא זה יש לקבל חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך המתמחה בתחום.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן